Co dělají celníci s padělky nebo vybranými výrobky

Padělky, neznačené cigarety, alkohol, nelegálně zaměstnávaní cizinci, hazard, EET, přetížená vozidla nebo nedodržování povinných přestávek …. to je střípek kompetencí, které vykonává celní správa. A jak ostravští celníci kontrolovali porušování zákonů za uplynulých deset měsíců? Zaměříme se na padělky a vybrané výrobky.
Téměř 2000 kusů padělků různých komodit, především obuv, elektronika (mobily, kryty, adaptéry, krabičky), hračky a oděvy. Škoda, která by prodejem majitelům ochranné známky vznikla, byla vyčíslena na téměř tři miliony korun.
Co se děje se zajištěným zbožím, které porušuje některá práva ochranné známky?
Padělky oděvů nemusí projít drtičkou nebo skončit ve spalovně, ale mohou posloužit potřebným (např. humanita, Červený 
kříž, diagnostické ústavy…). Jednou z podmínek je, že gestoři na ochranu duševního vlastnictví ho označí jako vhodné, nevykazující známky zdravotní závadnosti nebo nebezpečnosti. Dále musí majitel ochranné známky souhlasit se způsobem 
a konečným výsledkem odstranění markantů jeho ochranné známky. Markanty může odstranit přebírající strana nebo vězni 
z Věznice Heřmanice, se kterou má ostravský celní úřad velmi dobrou spolupráci. Např. o prázdninách vězni pomáhali s likvidací výrobního cigaretového stroje a destilačního zařízení zajištěného z nelegální činnosti, který rozebrali na šroubky 
a roztříděné komponenty mohly putovat do sběrny.
Bez Hasičského záchranného sboru si celníci nedokážou představit výkon některých dílčích úkonů jejich vykonávaných činností. Hasiči pomáhají např. při nakládce a převozu různých nelegálních vybraných výrobků, které zajistili celníci při svých kontrolách (alkohol, cigarety, tabák a tabákové výrobky, minerální oleje). Posledním případem součinnosti a pomoci byla účast na převozu téměř 56 000 kusů padělaných energetických nápojů známé značky o váze 22 tun na skládku v Ostravě Hrušově. Zde, v mobilní drtičce, proběhla likvidace.
V letošním roce moravskoslezští celníci zajistili 3 560 kg tabáku v surovém stavu, 308 000 kusů nekolkovaných cigaret, 2 400 litrů neznačeného alkoholu a 86 000 litrů minerálních olejů. Tyto vybrané výrobky byly zajištěny buď ve vozidlech nebo na tržnicích či v kamenných obchodech. Tabák a cigarety putují do drtičky odpadů, kdy tuto drť využívá k vytápění cementárna v Hranicích na Moravě.
Neznačený líh a alkohol skončí buď v čističce odpadních vod, ve spalovně anebo za splnění daných podmínek může jít do veřejné dražby.
V oblasti vybraných výrobků celníci zamezili úniku na spotřební dani ve výši 8 355 000 korun. (31.10.2019)