Čočky elektronové

 

Jsou to vhodně utvářená pole elektrická nebo magnetická, působící na elektronový paprsek (t. j. proud elektronů), jako čočky optické na paprsek světelný. Princip těchto č. vypracovali něm. fyzikové Busch (od r. 1926) a Brüche (od r. 1930).