Coding Bootcamp Praha: Ženy v IT? Diverzita může oboru jedině prospět

V České republice je i nadále jeden z nejmenších podílů žen v IT v rozvinutém světě. Ve Spojených státech amerických pracuje v IT přibližně čtvrtina žen a v zemích jako Británie, Nizozemí či Francie se podíl pohybuje okolo 16-18 %. V Česku je tento podíl pouze okolo 11 %. Přitom další postkomunistické země jako Bulharsko a Rumunsko mají podíl ženských programátorek dokonce 25-30 %. Dle těchto údajů to vypadá, že IT je zejména v České republice převážně mužským oborem. Pravdou však je, že právě diverzita je něco, co může v oboru jako je IT jedině prospět.
Obor IT by mohly zachránit právě ženy
IT je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví s dlouhotrvajícím nedostatkem kvalitních pracovníků. Kde tedy vzít nové lidi? Zajímavou strategií pro získání nových pracovníků může být zacílení právě na ženy, které jsou dle statistik v tomto oboru spíše raritou. Jejich nedostatek pramení především v nízkém zájmu o studium oborů informačních technologií. A proč to tak je? Na vině jsou prý vštípené sociální předpoklady nebo chcete-li předsudky, tedy tvrzení typu, že ženy jsou méně odolné vůči stresu, mají v mužském prostředí méně ostré lokty nebo že IT je obor vhodný především pro muže. Na základních a středních školách dochází často k předčasné specializaci a zároveň některé předměty jsou učiteli, možná nevědomky, prezentovány coby zajímavější pro chlapce. Často diskutovaným tématem je také způsob, kterým se v Čechách učí matematika. Naši absolventi nám často říkají, že kdyby jim matematika byla přiblížena na reálných příkladech, což se dá krásně dělat ve spojení s IT, v kritickém věku, kdy se rozhodovali pro další studium, rozhodli by se pro technický obor,“ popisuje Jana Večerková, jedna ze zakladatelek Coding Bootcamp Praha.
Mnohé z dívek, které obor přeci jen vystudují, však nakonec zvolí pro své zaměstnání jiný obor. To je ovšem škoda, protože existuje spousta důvodů, proč jako žena zvolit IT obor. Jedním z důvodů je velká budoucnost, kterou má obor IT před sebou a těší se velkému rozmachu. V nedaleké minulosti měl počítač doma málokdo a dnes nás moderní technologie obklopují ze všech stran. Z toho vyplývá jistota, v IT bude pracovních míst dostatek vždy. Navíc zpravidla v tomto oboru není problém s prací na home office, což mohou využívat i maminky na rodičovské dovolené. Lákavým benefitem oboru IT jsou i nadprůměrné platy, které IT dělají jedním z nejlépe placených oborů v Česku.
Genderové rozdíly
Ve srovnání s muži jsou považovány za mnohem pečlivější, což v IT, jehož základy pramení v matematice, může být velikým benefitem. Například ženy programátorky, analytičky a testerky jsou vnímány jako preciznější a spolehlivější, na druhou stranu jim prý chybí kreativita a mají slabší představivost při řešení nových a nových úkolů. A jak jsou na tom ženy – manažerky? Jsou to prý často bojovnice, ale stěžují si, že je mužští kolegové trochu přehlížejí, zvláště tehdy, když dělají business. Jako v každém oboru je samozřejmě možné se setkat s různými typy lidí, žen i mužů, z nichž někteří budou nového člena týmu podporovat a někteří se budou cítit ohroženi. Nicméně všeobecně se v této oblasti hodnotí výsledky a méně osobní vztahy a schopnost hrát takzvané korporátní hry. Tudíž ženy, které jsou orientovány na IT, obor je baví a chtějí se v něm dále zlepšovat, si tuto kariéru nemohou vynachválit,“ dodává Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha. Možná, že jsou někdy při obchodních vyjednáváních méně tvrdé než kolegové, ale na druhou stranu umějí lépe pracovat s kompromisy, nalézat řešení vhodná pro všechny zúčastněné strany, udržovat dobré vztahy a zvládat multitasking.
Jak tedy přilákat více žen do IT? A jsou tam vůbec vítané?
Pomohlo by autoritativní stanovení poměrů mužů a žen v IT, tzv. kvóty? Nebylo by bylo přínosnější nechat věcem volný průběh a pouze nenásilně podporovat rozvoj potenciálu malých žen, holčiček a slečen? Dívky jsou stejně inteligentní jako chlapci a zdaleka ne všechny tíhnou k panenkám. Začněme úplně od začátku a nechme je, ať si svoji cestu vyberou samy. Nenuťme jim naši představu o tom, co se pro ně hodí a co ne, nechme je vyzkoušet si obory, které možná před pár lety ještě ani neexistovaly a ukažme jim k těmto oborům cestu.
Jako ve všech oborech lidské činnosti i v IT platí, že jak ženy, tak muži mají na stejnou věc nebo problém různé náhledy a přístup a tyto se většinou navzájem doplňují a vzájemně obohacují. Proč toho tedy nevyužít? (8.9.2020)