ČOI kontrolovala elektrické výrobky pro péči o vlasy

Česká obchodní inspekce v rámci mezinárodní kontrolní akce provedla kontroly zaměřené na elektrické výrobky, které jsou nabízeny na trhu EU. ČOI prověřila devět modelů vysoušečů vlasů, kulem a vlasových žehliček. Stanoveným požadavkům neodpovídalo pět těchto produktů.
 ČOI byla součástí mezinárodní kontrolní akce, které se zúčastnilo 12 dozorových institucí států EU. Cílem bylo ověřit, zda elektrické spotřebiče, které jsou nabízeny v tržní síti EU, splňují technické požadavky stanovené v příslušných právních předpisech EU a ČR. Kontroly byly zaměřeny na výrobky pro péči o vlasy – vysoušeče vlasů, kulmy a žehličky. Inspektoři se zaměřili na české výrobce či dovozce výrobků, u kterých mimo jiné také kontrolovali prohlášení o shodě a technickou dokumentaci.
V rámci této mezinárodní akce ČOI odebrala 3 modely vysoušečů vlasů, 3 modely kulem a 3 modely žehliček. Stanoveným požadavkům neodpovídal 1 vysoušeč vlasů, 2 kulmy a 2 žehličky.
Zúčastněné dozorové instituce států EU odebraly a testovaly celkem 109 výrobků péče o vlasy a pouze 46 z nich bylo v souladu s příslušným testovacím programem (test vybraných článků nejnovější platné normy EN 60335-2-23 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23).
Česká obchodní inspekce vyhodnotila jeden vysoušeč vlasů jako nebezpečný, jelikož spotřebiteli hrozí možnost popálení či úrazu elektrickým proudem. Na tento výrobek vydala zákaz dodávání výrobku na trh a jeho stažení z trhu a z oběhu. Vysoušeč by rovněž nahlášen do výstražného systému RAPEX pod číslem A12/0929/19. Informace pro spotřebitele bude přístupná i na stránkách www.coi.cz
Kontroly kulem a žehliček zjistily formální nedostatky v návodech k použití, například se jednalo o menší předepsanou velikost písma, kterým musí být uvedeny bezpečnostní instrukce a varování
a dále zcela chyběla některá varování.
Příslušné právní předpisy
-Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
-Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
-Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
(22.8.2019)