ČOI kontrolovala stánkaře na festivalu v Jaroměři

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla 12 kontrol stánkového prodeje na festivalu Brutal Assault v Jaroměři – Josefově. V 5 provozovnách zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele. 
Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje prověřila 12 prodejních stánků, které v rámci festivalu Brutal Assault v Jaroměři – Josefově nabízely různé zboží a občerstvení. V 5 provozovnách (tj. 42%) zjistila porušení právních předpisů. U všech kontrol se jednalo o porušení zákona č. 634/1992 Sb., kdy ve 4 případech prodejci nedodrželi deklarované míry nápojů nebo použili úředně neověřená měřidla, ve 2 případech neseznámili spotřebitele s cenami výrobků a v 1 případě nevydali doklad o zakoupení výrobku na žádost spotřebitele.
ČOI uložila 4 pokuty na místě v celkové hodnotě 6 000 Kč a s jednou kontrolovanou osobou zahájí správní řízení.
Kontrolní akce ČOI probíhala ve spolupráci s osmi pracovníky Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. (29.8.2018)