ČOI na festivalu OPEN ŠTĚRKOVNA MUSIC

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje uskutečnila kontroly stánkového prodeje a restaurací v areálu konání hudebního festivalu OPEN ŠTĚRKOVNA MUSIC.  Provedla 12 kontrol a porušení zákona zjistila v 5 případech.
ČOI uskutečnila v areálu Hlučínské štěrkovny na hudebním festivalu OPEN ŠTĚRKOVNA MUSIC 12 kontrol ve stáncích s občerstvením, restauracích a pivnicích. Kontroly byly provedeny jak v samotném areálu, tak i v přilehlém okolí.
Nedostatky byly zjištěny v 5 případech (42 %) kdy 3 prodávající použili k vážení pokrmů váhy bez platného úředního ověření a 2 prodávající nedodrželi deklarovanou míru podaných rozlévaných alkoholických nápojů.
Inspektoři České obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje za zjištěné nedostatky ve 4 případech uložili pokutu na místě v celkové výši 9 000 Kč. V 1 případě jsou zjištěné nedostatky předmětem správního řízení. Na 3 kusy úředně neověřených vah byl vydán zákaz dalšího prodeje až do zjednání nápravy. (8.8.2018)