ČOI na Liberecku prověřila prodejce v turisty oblíbených lokalitách

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje provedla mimořádné kontroly zaměřené na poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb. Celkem uskutečnila 5 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 4 případech.
Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje provedla kontroly zaměřené na poctivost obchodníků. Celkem zkontrolovala 5 prodejců a u 4 z nich zjistila porušení zákonů.
Dvě kontroly byly zaměřeny na používání úředně ověřených měřidel. Ve městě Cvikov prodávající používal dvě neplatná hmotnostní měřidla s úředním ověřením z roku 2014. Inspektorem ČOI byla uložena pokuta na místě ve výši 2 000 Kč.
Druhá kontrola proběhla u prodávajícího, který nabízel ve stánku oříšky a cukrovinky v turisticky atraktivní lokalitě u hradu Sloup v Čechách. Inspektoři po provedení kontrolního nákupu pražených mandlí o hmotnosti 100 g požadovali převážení deklarované hmotnosti výrobku. Prodavačka umožnila ověření hmotnosti pouze na běžné kuchyňské váze, která však nebyla stanoveným hmotnostním měřidlem. Zjištěný nedostatek bude řešen formou správního řízení.
Další kontroly poctivosti prodeje proběhly v Liberci a ve Sloupu. Ve dvou případech inspektoři ČOI zjistili porušení legislativy. Konkrétně se jednalo o nedodržení informačních povinností zákona o ochraně spotřebitele. Inspektoři ČOI také zakázali uvedení některých výrobků na trh až do doby zjednání nápravy z důvodu neposkytnutí informací o způsobu použití a vlastnostech prodávaných výrobků.  Jednalo se o 38 kusů pokojových rostlin v jednotlivých květináčích v prodejní ceně 5 228 Kč.  Ve druhém případě se jednalo o 156 kusů skleněných upomínkových předmětů v prodejní ceně 7 000 Kč. V obou případech bude věc předána k projednání přestupku formou správního řízení. (18.7.2018)