ČOI provedla mimořádnou kontrolní akci v České Třebové

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci v České Třebové, kde se zaměřila na dodržování zákonů v restauracích a obchodech. Inspekce provedla 18 kontrol a v 11 případech (61 %) zjistila porušení právních předpisů.
Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla 18 kontrol v oblasti služeb, obchodní sítě a provozoven veřejného stravování v České Třebové. Zároveň v lokalitě okresu Ústí nad Orlicí odebrala na 4 čerpacích stanicích 7 vzorků pohonných hmot.
Inspektoři ČOI zjistili v 11 provozovnách porušení právních předpisů. Jednalo se především o porušení zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/92 Sb.) a zákona o technických požadavcích na výrobky (č. 22/97 Sb.).
Nejčastěji obchodníci porušili zákon o ochraně spotřebitele, kdy mimo jiné v 5 případech neseznámili spotřebitele s konečnou platnou cenou nebo nedodrželi informační povinnosti. V jednom případě se také inspektoři setkali s padělaným zbožím. Konkrétně se jednalo o zneužití ochranné známky Pikaču a 3 kusy výrobků v hodnotě originálů 600 Kč byly zabaveny.
Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje uložila zákaz prodeje na 186 kusů výrobků v celkové hodnotě 78 160 Kč. Dále na místě udělila 7 pokut za 9 000 Kč. Se 4 kontrolovanými osobami bude zahájeno správní řízení. (19.6.2018)