ČOI ve 2. čtvrtletí zjistila i diskriminaci Čechů ve své vlastní zemi

Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje, zda nedochází ze strany obchodníků k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Ve 2. čtvrtletí provedla 139 kontrol a podezření na toto nežádoucí jednání zjistila ve dvou případech.
Iinspekce uskutečnila v období od 1. dubna do 30. června 2019 celkem 139 kontrol, které byly zaměřené na diskriminační jednání obchodníků (porušení § 6 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Součástí akce byly ale také kontroly dalších právních předpisů, které ČOI dozoruje.
ČOI zjistila podezření na některou z forem diskriminace ve 2 případech, což představuje 1,4 % z celkového počtu kontrol:
  • 1 diskriminace byla z hlediska věku, kdy na webových stránkách restauračního zařízení byla uvedena informace, že restaurace není vhodná pro děti do 8 let. Na elektronický dotaz spotřebitele, zda je možné si v uvedené restauraci objednat stůl pro 4 dospělé osoby a 1 dítě ve věku 4 let, zaměstnanec restaurace elektronicky odpověděl, že v restauraci neakceptují přítomnost dětí do 8 let
  • 1 diskriminace byla z hlediska národnosti, kdy česky hovořícím inspektorům, v postavení spotřebitele, nebylo umožněno se v restauraci posadit ke stolu a provést objednávku, anglicky mluvícím spotřebitelům toto umožněno bylo
Oba zjištěné případy budou řešeny ve správním řízení.
Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno celkem v 64 případech. Nejčastěji se jednalo o další porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • ve 26 případech byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3)
  • ve 24 případech prodávající neinformovali spotřebitele o cenách nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
Ve 2. čtvrtletí 2019 právní moci v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním nabylo 6 pokut v celkové výši 210 000 Kč (s ohledem na lhůty správního řízení se jedná o prokázání diskriminačního jednání v předešlých měsících). (27.9.2019)