ČOI zabavila ve 2. čtvrtletí téměř 5 tisíc kusů padělků

Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2018 uskutečnila 483 kontrol, které byly zaměřené na porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. V 88 případech zjistila nedodržení dané legislativy a kromě sankčních opatření zajistila 4 936 kusů padělků v hodnotě originálů 5 555 106 korun. Prodejci nejčastěji nabízeli padělky hraček značky Lego a Pokémon.
Inspekce od 1. dubna do 30. června 2018 provedla 483 kontrol, při kterých ověřovala dodržování povinností zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně se jednalo o ustanovení, které zakazuje prodejci nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví. Porušení těchto práv zaznamenala ČOI v 88 případech, což je 18,2 %. Celkem inspektoři zjistili porušení právních předpisů při 365 kontrolách (75,6 %).
ČOI v rámci těchto kontrol spolupracovala ve 21 případech s celní správou, ve 13 případech s Policií ČR, v 9 případech s živnostenskými úřady a ve 3 případech s Hasičským záchranným sborem ČR.
Uložené sankce a opatření
Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v 2. čtvrtletí 2018 celkem 435 pokut v hodnotě 5 275 500 Kč. (14.9.2018)