ČOI zajistila na tržnici Hatě padělky v hodnotě téměř 26 milionů korun

Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje uskutečnila mimořádnou kontrolní akci na tržnici Hatě. Zajistila téměř 7 000 kusů padělků v hodnotě originálů blížící se částce 26 milionů korun. „Po vypracování všech odborných posudků, které potvrzují zajištění padělků světových značek, bude s kontrolovanými osobami zahájeno správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto o výši pokuty a o propadnutí zboží. Výrobky budou následně zlikvidovány nebo předány k humanitárním účelům. Případy zboží, které bylo nalezeno mimo prodejní stánky, budou předmětem zahájení správních řízení s neznámou osobou a správcem tržnice,“ říká k výsledkům rozsáhlé kontrolní akce ředitel ČOI Inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj Karel Havlíček. 
ČOI Jihomoravského a Zlínského kraje provedla mimořádnou kontrolní akci na tržnici ASIA BAZAR Hatě, která byla zaměřená na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Konkrétně se jednalo o ustanovení prodej, nabídka a skladování zboží porušující některá práva duševního vlastnictví. Inspektoři zkontrolovali celkem 23 stánků. Inspektoři rovněž využili pravomoci ČOI a otevřeli 1 auto a 7 nebytových prostor. Celkem zajistili 6 988 kusů padělků textilních oděvů, obuvi a galanterie v hodnotě originálů 25 825 306 Kč.
Akce se zúčastnilo 24 pracovníků České obchodní inspekce, z toho 4 inspektoři inspektorátu Středočeského a Hl. m. Prahy, 
35 příslušníků Policie ČR a 4 pracovníci Českého telekomunikačního úřadu.
Tato mimořádná kontrolní akce byla provedena ve spolupráci s pracovníky Celní správy. (23.12.2019)