ČOI zakázala na trhu dva modely dětských svítících čelenek

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu jsou v nabídce hračky, které mohou znamenat pro děti riziko. Jedná se o dva modely plastových svítících čelenek.
Obchodní inspekce zjistila na trhu v ČR dvě nebezpečné hračky. Jedná se o červené plastové čelenky se dvěma rohy. Na vrcholu, mezi rohy je umístěné pouzdro ve tvaru srdíčka. Oba díly pouzdra jsou spojeny pouhým nasunutím výčnělků na jednom z dílů do druhé části. Pouzdro obsahuje v jednom případě čtyři knoflíkové baterie, ve druhém případě pouze dvě. Po vyjmutí pojistky a smáčknutí spínače se čelenky rozsvítí či rozblikají.
Hračky jsou zabaleny v průhledných sáčcích, na kterých jsou přilepeny papírové etikety s informací „Nevhodné pro děti do tří let“ a s označením CE v nesprávném grafickém provedení.
Oba modely nejsou v souladu s požadavky NV č. 86/2011 Sb., o bezpečnosti hraček, které jsou konkretizovány v EN 62115 – Elektrické hračky – Bezpečnost. Požadavek článku 14.6 citované normy stanoví že:  Knoflíkové články a baterie typu R1 nesmějí být přístupné bez použití nástroje, pokud kryt jejich prostoru nemůže být otevřen pouze po provedení nejméně dvou současných na sobě nezávislých pohybů.“ Tento požadavek platí pro všechny hračky.
Česká obchodní inspekce zjistila, že pouzdra, ve kterých jsou baterie modelů hraček uloženy, je možné otevřít bez použití nástroje pouhým rozevřením dvou plastových dílů, které lze jednoduše rozdělit, pokud se plastové výčnělky uvolní z otvorů na druhé části. Baterie po vyjmutí z pouzdra může dítě vložit do úst a polknout či vdechnout.
ČOI uložila prodejci ochranné opatření dle ust. § 18a odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., kterým je bezodkladné stažení výrobků z distribuce. Modely hraček byly nahlášeny kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a byly zveřejněny v systému RAPEX. (23.7.2021)