ČOI zakázala na trhu LED vánoční stromek

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je elektrické zařízení, které může znamenat pro uživateli vážné bezpečnostní riziko.  Jedná se o výrobek LED Vánoční stromek
Obchodní inspekce zjistila v ČR v nabídce a prodeji nebezpečný výrobek - vánoční osvětlení ve tvaru stromku s LED světelnými zdroji, opatřený elektronickou jednotkou pro tvorbu světelných efektů a vysouvací dvojpólovou vidlicí v polypropylénovém sáčku. Na výrobku uvedeno: CE, Výrobeno v Číně, Iindading S.R.O. Na dvoupólové vidlici bylo uvedeno: označení CE, 2,5A, 250V a značka pro střídavý proud.
Na elektronické jednotce pro světelné efekty bylo uvedeno: LX-01, 12V-240V 50/60HZ. Na připevněném štítku, který byl součástí balení výrobků, bylo uvedeno: „Návod k použití zahrnující v sobě bezpečnostní pokyny, Napětí el. Sffe: 200-240V, Napětí žárovky:9V,0.068A, VÁNOČNÍ, Výrobeno v číně, lindading S.R.O, a dále zde byla nalepená papírová etiketa, na které bylo uvedeno: VÁNOČNÍ, Výrobeno v číně, lindading S.R.O, označení CE, čarový kód EAN 5 508640 000008 a 836-840“.
U výrobku bylo zjištěno vážné riziko úrazu elektrickým proudem až smrti uživatele tím, že se uživatel dotkne přístupných živých částí výrobku, a to z těchto důvodů:
► Napájecí přívod není k elektronické jednotce pro světelné efekty bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení (připojeno pouze tavnou hmotou a pájením). Při manipulaci s přívodem může dojít k vytržení přívodu z jednotky, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku.
► Mechanická pevnost elektronické jednotky pro světelné efekty není dostatečná, z ovladače lze rukou bez vynaložení síly nebo použití nástroje snadno odstranit kryt, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku.
Česká obchodní inspekce uložila prodejci okamžité stažení uvedeného výrobku, který je nebezpečný, anebo již byl uveden na trh. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX. (30.6.2021)