ČOI zakázala na trhu nebezpečný dětský deštník

Česká obchodní inspekce zjistila na trhu v České republice dětský deštník s píšťalkou, který není pro děti bezpečný. Například kryty na koncích drátěných paprsků deštníku lze snadno oddělit a při automatickém otevírání deštníku může dojít ke zranění dítěte volnými konci drátů. 
Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje, zda se na trhu prodávají hračky, které by mohly být pro děti nebezpečné. V tomto případě objevila dětský deštník s píšťalkou. Výrobek je prodáván v průhledném plastovém obalu, na kterém je nalepena papírová etiketa s názvem výrobku a identifikačními údaji dovozce, čárovým kódem a označením identifikujícím zemi původu výrobku. Dětský deštník má automatické otevírání. Po rozevření deštníku se v horní části postaví zelené kočičí uši. V plastovém držadlu deštníku je otvor, kterým je protažena šňůrka s připojenou malou píšťalkou. Píšťalku je možné z držadla deštníku lehce uvolnit bez použití nástroje. 
Česká obchodní inspekce zjistila, že výrobek není ve shodě s bezpečnostními požadavky (NV č. 86/2011 Sb., ČSN EN 71-1 Bezpečnost hraček – Mechanické a fyzikální vlastnosti). Píšťalka byla provedenou zkouškou identifikována jako malá část, která v případě vdechnutí může zablokovat dýchací cesty dítěte. Případné polknutí této píšťalky může způsobit problémy v trávicím traktu dítěte. Dále bylo provedenými zkouškami prokázáno, že kryty na koncích drátěných paprsků deštníku lze snadno oddělit a při automatickém otevírání deštníku může dojít ke zranění uživatele výrobku volnými, nechráněnými konci drátů.  
Česká obchodní inspekce uložila zákaz prodeje i distribuce a nařídila okamžité stažení z trhu. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm zveřejněny v systému RAPEX.  
Identifikace výrobku:
Název výrobku:                         Dětský deštník 49 cm
Číslo modelu, série:                  F2972 4d8 x 120
EAN:                                         8592972015127
Identifikační údaje výrobce:      Neuvedeny
Identifikační údaje dovozce:     GEPE s.r.o., Berlínská 1491/9, Praha 10. CZ
Identifikační údaje prodejce:     Thi Mai Huong Do, F. X. Nohy 964, 334 41 Dobřany
Země původu:                           PRC (Čína)
(18.9.2018)