ČOI zakazuje další nebezpečný holicí strojek

Česká obchodní inspekce upozorňuje na další nebezpečný holicí strojek, který se tentokrát nabízí a prodává pod názvem No RSCW-V2. Obdobně jako v prvním případě, tak i u tohoto výrobku hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.
Česká obchodní inspekce objevila další nebezpečný holicí strojek, který může způsobit jeho uživateli vážné zranění. Tento holicí strojek se nabízí a prodává pod názvem „NO One RSCW-V2“. Při zasouvání odnímatelné dvojpólové vidlice do elektrické síťové zásuvky se uživatel dotkne přístupných živých částí dutinek kolíků vidlice, které jsou pod napětím a dojde k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu. Dále výrobek není opatřen stanoveným označením CE, varovnou značkou dle normy  - není určeno do vlhkého prostředí. Nejsou uvedeny identifikační údaje výrobce a není přiložen návod a bezpečnostní instrukce v českém jazyce.
Česká obchodní inspekce zjistila u tohoto výrobku vážné riziko úrazu elektrickým proudem až smrti tím, že se uživatel dotkne přístupné vodivé části výrobku, která se stane živou v důsledku nevyhovující konstrukce vidlice. Dále identifikovala nevyhovující značení výrobku a chybějící návod na použití výrobku včetně bezpečnostních instrukcí. I tento výrobek objevili inspektoři ČOI v Chebu a prodáván byl za 99 Kč.
Česká obchodní inspekce vydala nařízení ve formě okamžitého stažení uvedeného výrobku z trhu. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm budou zveřejněny v systému RAPEX. 
Identifikační údaje
Název výrobku:                          Holicí strojek
Typ / číslo modelu:                    RSCW-V2/ZL201130129600.5
Výr.č./EAN:                                29181777792
Identifikační údaje výrobce:       nezjištěn
Identifikační údaje dovozce:      Omnia Tour s.r.o., Slavníkova 2357/9, 16900 Praha
Distributor:                                  HX888 s.r.o., Cholupická 688/25, 14200 Praha
Země původu:                            Čína
(14.1.2019)