ČOI zakazuje na trhu autíčko „Stunt Radio Control“

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu se nabízí hračka „Autíčko STUNT RADIO CONTROL“. Hračka mnohonásobně překračuje obsah olova i kadmia oproti povoleným limitům. Také informace, že hračka není vhodná pro děti do tří let, je na obalu uvedena pouze v anglickém jazyce.
ČOI objevila na českém trhu v nabídce hračku, která představuje riziko pro životní prostředí. Jde o plastové elektrické autíčko, které se nabízí a prodává pod názvem „STUNT RADIO CONTROL“. Hračka je na baterie a dálkové ovládaní. Výrobek je napájený 4 bateriemi 1,5 V, typu AA, dálkové ovládání je napájeno 2 bateriemi shodného typu. Hračka je označena značkou shody CE a i s dálkovým ovládáním je uložena v papírové krabici oranžové barvy s vyobrazením výrobku a rovněž s označením značkou shody CE. Informace o funkci jednotlivých tlačítek na dálkovém ovládání, i na samotném autíčku, jsou uvedeny pouze v anglickém jazyce. Obal hračky je označen piktogramem nevhodné pro děti do tří let.
Zkoušky provedené laboratoří potvrdily významnou neshodu s požadavky evropské směrnice (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky bylo potvrzeno mnohonásobné překročení obsahu olova i kadmia oproti povoleným limitním hodnotám. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. Rovněž i informace, že hračka není vhodná pro děti do tří let, protože obsahuje malé části, je  uvedena pouze v anglickém jazyce. 
Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu uložila distributorovi ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaných výrobků z distribuce. Veškeré údaje o nebezpečné hračce byly předány kontaktnímu bodu RAPEX na MPO. (21.8.2019)