Covid-19 a růst digitálních plateb tlačí na transformaci bank a platebních systémů, říká nová studie Accenture

 
Do roku 2023 se 7 bilionů dolarů spotřebitelských výdajů přesune z hotovosti na karty a digitální platby. Podle nové zprávy společnosti Accenture musí banky modernizovat své platební systémy a přejít k digitálním platbám. 
Vyžaduje to změna chování lidí v souvislosti s pandemií covid-19. Do roku 2023 se téměř 420 miliard transakcí v hodnotě 7 bilionů dolarů přesune z hotovosti na karetní transakce či digitální platby. A do roku 2030 se toto číslo zvýší až na 48 bilionů dolarů. Tři čtvrtiny (75 %) dotazovaných bankovních manažerů tvrdí, že pandemie zvýšila naléhavost modernizace platebních systémů. 
„Covid-19 urychlil přechod na digitální platby tempem, které banky nemohly předvídat," říká Karel Kotoun, manažer Consulting & Strategy společnosti Accenture. „Pandemie tak trvale změní způsob, jakým lidé nakupují a platí. Zatímco investice bank do nových platebních systémů se musí zaměřit na přijetí měnící se dynamiky spotřebitelů a zlepšení zákaznické zkušenosti,“ dodává. 
Zpráva přináší takzvaný index narušení plateb, který měří současnou i budoucí úroveň narušení tohoto odvětví. Z indexu vyplývá, že tento trend je nejsilnější v USA, těsně následovaném Velkou Británií. Zde se lidé nejčastěji rozhodují využít nových způsobů placení a nebankovní instituce mají největší šanci se chopit příležitosti poskytovat platební služby.  
„Covid-19 způsobil, že spotřebitelé jsou otevřenější digitálním finančním transakcím a tento posun zvyšuje konkurenci, protože poskytovatelé alternativních plateb soupeří o podíl na trhu," říká Alan McIntyre, vedoucí sekce globálního bankovnictví v Accenture. „Možnost posilování elektronických plateb pro banky se v různých zemích liší v závislosti na charakteru místních podmínek. Na vyspělých trzích – například v západní Evropě – lze očekávat změny pouze dílčí. Největší příležitosti mají trhy, jako je jihovýchodní Asie a Latinská Amerika, kde využívání hotovosti dominovalo a v některých regionech dokonce vzrostlo i během pandemie.“ 
„Zatímco transformace plateb je součástí širšího úsilí většiny bank o digitální transformaci, dvě třetiny (65 %) vedoucích pracovníků bank uvedly, že náklady na údržbu starších technologií v jejich platebních systémech brání jejich schopnosti investovat do nových zákaznických řešení. Přestože mnoho bank již adoptovalo cloudová řešení v jiných oblastech svého podnikání za účelem zvýšení své provozní odolnosti, pouze 38 % z nich investuje do cloudových systémů pro platby. Accenture v této době začala výrazně investovat do projektu Cloud First, který pomáhá podnikům urychlit přechod do cloudu,“ konstatuje Martin Trčka, Senior Manager z Accenture ČR. 
Banky uvízly v cyklu vylepšování svých platebních systémů pomocí ad-hoc technologických řešení, aby udržely nové průmyslové standardy a zároveň snižovaly náklady, Banky se probouzí do reality a zjišťují, že způsob, jak provést a dosáhnout smysluplné změny, je učinit z modernizace plateb prioritu podnikání a že řešení tohoto problému nelze omezit pouze na IT oddělení, dodává Kotoun. (22.12.2020)