Čpavek, amoniak

 

Byl podle všeho znám již ve starověku, ale ve velkém, průmyslově, byl vyráběn až v 18. století. Syntheticky, z dusíku a vodíku, byl vyroben laboratorně r. 1901 franc. chemikem Le Chatelierem; výrobu ve velkém vypracovali v l. 1908 až 1913 něm. chemikové Haber a Bosch v Badische Anilin- u. Soda-Fabrik. První závod zřízen r. 1913 v Oppau. Poněkud odchylný způsob vyprac. r. 1919 fr. chemik G. Claude.