ČR podpořila jednotný evropský trh bez bariér a rozvoj výzkumu v oblasti umělé inteligence

Náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko na neformálním jednání Rady pro telekomunikace v Bukurešti zdůraznil význam témat, jako jsou datová ekonomika, blockchain nebo umělá inteligence, která povedou k posílení konkurenceschopnosti a zlepšení života našich občanů.
Náměstek Očko v rámci diskuse o pokračování vytváření jednotného digitálního trhu v Evropské unii a o dalším vývoji na poli umělé inteligence vyjádřil přesvědčení, že obě oblasti jsou velice důležité pro překonávání digitální propasti ve společnosti, na cestě k modernímu využití informačních a komunikačních technologií.
V debatě nad diskusními dokumenty připravenými rumunským předsednictvím náměstek Očko uvedl, že „do budoucna nevidíme rozdíl mezi jednotným trhem a jednotným digitálním trhem, oba musejí být posuzovány společně jako jeden, s důrazem na digitální aspekt jednotného trhu, který napomáhá prohloubení fungování jednotného vnitřního trhu EU.“ Podstatné je i hledání rovnováhy, aby na jednotném trhu nedocházelo k přílišné regulaci, která má tendenci brzdit technologický i obecný rozvoj. Regulace se má objevovat pouze tam, kde je objektivně nutná, podložená jasnými argumenty. Podstatnou roli přitom vidíme v pozici komisaře pro digitální agendu se silným mandátem a jasnou autoritou pro toto odvětví.
„Datová ekonomika je přesně tou oblastí, která je nezbytná pro rozvoj a budoucí úspěch umělé inteligence, proto se jí musíme věnovat spíše teď, než později,“ zdůraznil dále náměstek Očko. V diskusi také zaznělo, že potřebujeme najít správnou cestu k otevření datových zdrojů a umožnění jejich využití hlavně ve výzkumu a vývoji umělé inteligence.
To je obzvlášť důležité pro zajištění vynikající pozice EU na tomto poli, na což má dozajista navázat i činnost centra excelence pro výzkum v umělé inteligenci. K tomu náměstek Očko říká: „Pro budoucí evropské centrum excelence pro umělou inteligenci disponuje Česká republika mnoha předpoklady – vynikající výzkum a vývoj, rozvinutý ekosystém inovativních firem a, i díky nyní finalizované národní strategii umělé inteligence, i jasná vize a podpora veřejné správy.“
Členské státy se v rámci politické diskuse shodly na důležitosti nových ekonomických, podnikatelských modelů v moderní ekonomice postavené na stále větším využití informačních a komunikačních technologií. Spolupráce v překonávání případných překážek na cestě k efektivnímu využití aktuálních technologií je nezbytná i v dalším období, kdy EU povede nová Komise vzešlá z letošních voleb. (1.3.2019)