ČR postoupila v žebříčku rychlosti čerpání evropských peněz o pět příček

Ve srovnání rychlosti čerpání fondů EU mezi jednotlivými členskými státy se postavení České republiky v listopadu 2019 zlepšilo o pět příček. ČR se tak nachází na 17. místě z 28. Žebříček zohledňuje reálně proplácené prostředky z fondů EU Evropskou komisí – pro období 2014-2020 jich již bylo ČR proplaceno 37,7 %.
„České republice se daří čerpat peníze z fondů EU, a to i díky dobře nastavenému systému a výběru projektů. Těší mě, že se to projevuje i v mezinárodním srovnání, kde jsme již předběhli i takové země, jako je Německo nebo Belgie. Je to pro nás o to větší úspěch, pokud si uvědomíme, že patříme mezi takzvané kohezní země – tedy země, kterým jde z fondů EU oproti ekonomicky rozvinutějším zemím více peněz. Ze všeho nejdůležitější však je, že projekty z různých oblastí pomáhají rozvoji České republiky a všem jejím občanům,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Česká republika má k dispozici pro období 2014-2020 z fondů EU 576,4 mld. Kč (hlavní alokace). K této částce bude díky úspěšnému plnění milníků v lednu příštího roku připsána i tzv. výkonnostní rezerva ve výši přibližně 6 %. Na vyčerpání všech prostředků má Česká republika prostor až do konce roku 2023. K poslednímu listopadu bylo zažádáno u Evropské komise o proplacení 228,1 mld. Kč (39,3 % hlavní alokace), které již byly využity na financování projektů. O největší část prostředků z daného programu již zažádal Program rozvoje venkova – o 62 % své alokace (téměř 34,9 mld. Kč). O nejvíce peněz požádal Operační program Doprava – 44,4 mld. Kč (téměř 40 % prostředků tohoto programu).
Informace o čerpání za celý rok 2019 budou dostupné v polovině ledna. Další bližší informace o čerpání prostředků z fondů EU naleznete na: https://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Cerpani-v-obdobi-2014-2020. (17.12.2019)