ČSÚ: Nejvíce medu v EU pochází od čínských včel

Evropská unie je největším dovozcem medu na světě. V loňském roce dovezly členské státy EU celkem 208 tisíc tun včelího medu v hodnotě 452 milionů eur. Ve srovnání s rokem 2013 vzrostl dovoz včelího medu o čtvrtinu.
Třetina dovezeného medu, který překročil hranice EU, skončila v Německu, kam dorazilo 60 tisíc tun. Toto množství tvořilo 29 % veškerého dovozu medu z nečlenských zemí. Dalšími v pořadí byly Velká Británie (45 tisíc tun, 22 %), Belgie (22 tisíc tun, 11 %), Polsko (21 tisíc tun, 10 %) a Španělsko (17 tisíc tun, 8 %). Do ČR se dovezlo 1 480 tun medu.
Hlavním exportérem ze zemí mimo EU byla Čína (80 tisíc tun, 39 %) před Ukrajinou (41 tisíc tun, 20 %), Argentinou (25 tisíc tun, 12 %), Mexikem (21 tisíc tun, 10 %) a Chile (8 tisíc tun, 4 %). Státy EU vyvezly pouze 21 tisíc tun medu v hodnotě 119 milionů eur.
Mezi členskými státy EU se v roce 2018 obchodovalo se 137 tisíci tunami medu. Maďarsko vyvezlo 20 tisíc tun (14 %), a stalo se tak největším exportérem medu v rámci EU. Za ním následovaly Belgie (19 tisíc tun, 14 %), Španělsko (18 tisíc tun, 13 %), Německo (16 tisíc tun, 12 %) a Polsko (15 tisíc tun, 11 %). Česká republika vyvezla do členských zemí 1 055 tun medu. (3.6.2019)