Čtvrt milionu lidí si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz

V průběhu letošního roku vyprší desetiletá platnost řidičského průkazu téměř 626 tisícům řidičů. Za prvních osm měsíců roku 2018 si o výměnu dokladu požádalo 375 tisíc řidičů, kterých se povinná výměna týkala. Stále tedy zbývá během letoška vyměnit ještě více než 251 tisíc průkazů. Jen v říjnu vyprší platnost dalším téměř 48 tisícům řidičáků.
 „K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti na jakýkoli úřad obce s rozšířenou působností a donést současný řidičák. Výměna dokladu je zdarma a je možné o ni požádat už tři měsíce před vypršením platnosti. Při podání žádosti o vydání průkazu už není nutné od července předkládat papírovou fotografii. Úředníci pořizují fotografie digitální, stejně jako tomu je u občanských průkazů,“ popisuje ministr dopravy Dan Ťok.
V případě, že vám řidičák už propadl, lze o výměnu požádat i zpětně. I v takovém případě je výměna ve standardní lhůtě zdarma. V případě, že řidič využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, vyjde ho výměna na 700 korun. Poplatek za vydání nového průkazu je 200 korun, tento poplatek je třeba uhradit například i z důvodu ztráty, odcizení, rozšíření řidičského oprávnění, změny údajů apod. Pokud nepožádáte o nový doklad včas a budete řídit i po uplynutí jeho platnosti, riskujete pokutu za řízení bez platného řidičského průkazu. Za tento přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.
Mezi nejvytíženější kraje patří Středočeský, Praha, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Z hlediska věku se potom výměna týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 41 až 50 let, ve věkové skupině do 30 let jich je naopak nejméně. Řidiči by si měli platnost svého řidičského průkazu pohlídat a dostatečně včas požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám.
Mimo trvalé bydliště řešilo řidičský průkaz 12 procent lidí
O řidičský průkaz požádalo v srpnu na všech 206 úřadech obcí s rozšířenou působností celkem 85501 motoristů. Z toho 10134 motoristů navštívilo jiný úřad, než pod který spadají svým trvalým bydlištěm. Nový způsob vyřízení dokladu tak během druhého měsíce letních prázdnin využilo přibližně 12 procent motoristů. Jedná se o obdobný výsledek jako v měsíci červenci, kdy k při vyřizování řidičáků došlo k rozvolnění místní příslušnosti. Za celé letní prázdniny o řidičský průkaz zažádalo celkem 198430 motoristů, z toho 25128 mimo své trvalé bydliště.
Nejvíce žádostí přijali úředníci na registru řidičů v Praze, kam během srpna přišlo celkem 8172 žadatelů (za celé letní prázdniny 17849). Z toho 1297 motoristů (15,9 %) mělo trvalé bydliště v jiném správním obvodu. Druhým nejvytíženějším pracovištěm byl registr řidičů v Brně. V průběhu srpna tam přišlo 2592 žadatelů (za celé letní prázdniny 5083), z toho 422 (16,3 %) motoristů místně nepříslušných. Registr řidičů v Ostravě přijal 1989 žádostí (za celé letní prázdniny 3992), přičemž 161 lidí (8,1 %) bydlí mimo krajské město.
Největší nárůst místně nepříslušných žadatelů zaznamenal registr řidičů během srpna v Českém Brodě. Úředníci přijali celkem 253 žádostí, z toho bylo 108 (42,7 %) žadatelů spadalo trvalým bydlištěm jinam. Naopak nejmenší zájem o novinku byl ve Vsetíně (2,5 %).
Od července je možné na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností vyřídit řidičské průkazy, ale také průkazy profesní způsobilosti či paměťové karty digitálního tachografu bez papírové fotografie. Úředníci stahují fotografie řidičů z dostupných registrů nebo žadatele na místě vyfotí. Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy. (7.9.2018)