Čtvrtý ročník CICHU odstartován!

Až do 6. prosince je pro průmyslové firmy a univerzity otevřeno přihlašování do IV. ročníku celorepublikové iniciativy CZECH INDUSTRY CHALLENGE. Zapojené subjekty se mohou kvalifikovat se svými průmyslovými snímky jednak na putovní osvětovou fotovýstavu CZECH INDUSTRY PHOTO, ale rovněž se přihlásit do soutěžní části přes www.czechindustrychallenge.cz do dalších otevřených stimulů - Smart Boss, Náborové video, Kreativní Team Challenge, Nevšední reklamní předmět, Firemní a kariérní web, Nevšední veletržní i náborový stánek, TOP (ne)pracovní prostor, Tvoření se studenty, Nevšední BOZP/PO, Kreativní osvěta anebo Víte, že?
Letošní novinkou je podle iniciátorky Czech Industry Challenge /CICH/, Kateřiny Škopkové, možnost zapojení startupů vlastněných osobami samostatně výdělečně činnými i změna formátu putovní osvětové fotovýstavy. Kreativita v průmyslu vzbuzuje u veřejnosti pozornost a zájem, proto se od letošního roku bude CICH také zaměřovat na maximální spolupráci s umělci i studenty, převážně bude-li existovat společný průnik aktivit anebo digitální přesah.
„Postupná integrace umění do českého průmyslu mu v globálním srovnání přináší přidanou hodnotu, větší prostor pro inovace, stejně tak vyšší zájem o práci v něm a tedy i vyšší zaměstnanost. Proaktivní firmy v této oblasti se díky své kreativitě i netradičnímu přístupu stanou v očích veřejnosti i klientů originálnější a tedy atraktivnější. Tento strategický krok vnímáme nejen jako další rozvoj CICHu, ale především jako naši občanskou povinnost v oblasti společenské odpovědnosti,“ doplňuje Škopková. Více na: www.czechindustrychallenge.cz, www.czechindustryphoto.com  (31.3.2022)