Cukr ze dřeva

 

Podařilo se ho vyrobit laboratorně r. 1819 franc. chemik Braconnotovi, po něm zkoušeli různé metody zejména četní chemikové švýcarští, výrobní způsob průmyslový se však podařilo vypracovat až něm. chemikovi Friedr. Bergiusovi (vynálezci „zkapalnění uhlí“) r. 1916 působením chlorovodíku na dřevo.