Cukrovarnická kampaň vrcholí, cukru bude dost

V cukrovarech finišuje cukrovarnická kampaň. Ročník 2022/23 poznamenal deštivý podzim, silné mrazy a velké teplo v prosinci. Meziročně se očekává menší výroba, přesto se podaří vyrobit dostatečné množství cukru pro tuzemskou spotřebu. Osevní plochy cukrové řepy v České republice za posledních deset let dosahují v průměru 62 tisíc hektarů. Podle odhadu MZe bude celková sklizeň cukrové řepy oproti loňskému hospodářskému roku nepatrně nižší, celkově by sklizeň mohla být přibližně 4,4 milionu tun. Letos si také připomínáme 180 let od výroby první kostky cukru na světě.
„Cukrová řepa do naší krajiny patří a pomáhá jí, protože zpestřuje osevní postupy. Je výbornou předplodinou, přispívá ke zúrodňování půdy díky hlubokému kořeni, organickému hnojení a velkému množství rostlinných zbytků po sklizni. Taky zajišťuje pracovní místa lidem na venkově, proto se ji snažíme udržet a rozvíjet. Cukrová řepa je zařazena mezi citlivé komodity, jejich pěstitelé tak mají možnost využít přímé platby ze zdrojů Evropské unie. Na cukrovou řepu šlo loni formou dobrovolné podpory vázané na produkci přibližně 450 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Plochy cukrové řepy v České republice v minulosti klesaly, ale v posledních deseti letech se podařilo pokles víceméně zastavit. Osevní plochy za posledních deset let dosahují průměrné hodnoty 62 tisíc hektarů. Díky současným vyšlechtěným odrůdám a intenzivním pěstitelským technologiím jde o nejproduktivnější plodinu mírného zeměpisného pásma. Dosahuje dnes více než desetinásobku výnosu cukru oproti počátku svého pěstování před více než 180 lety. Cukrová řepa také dokáže výrazně snížit emise oxidu uhličitého, který nezbytně potřebuje při procesu tvorby cukru sacharózy.
Ve výrobě cukru je ČR dlouhodobě soběstačná. Ve výrobní sezóně 2021/22 byla pátým největším výrobcem cukru v Evropě. Přestože dnes u nás funguje jen sedm cukrovarů, produkují stejné množství cukru jako 53 cukrovarů v roce 1989. Výroba v roce 2021/22 překonala hranici 620 tisíc tun, jde o druhou nejvyšší hodnotu za posledních 30 let. (26.1.2023)