Cvičení na státní hranici skončilo

V rámci součinnostního cvičení jsme prověřili postupy stanovené operačním plánem pro úsek státní hranice v Plzeňském kraji.
Součinnostní cvičení Policie České republiky a dalších bezpečnostních sborů, které odstartovalo doručením fiktivního nařízení vlády ČR o znovuzavedení kontroly na státní hranici na území Plzeňského kraje včera v sedm hodin ráno, jsme na základě rozhodnutí velitele řídícího štábu ukončili dnes v deset hodin. Dle samotného průběhu a jeho prvotního vyhodnocení můžeme konstatovat, že pokud by v budoucnosti nastala potřeba ostrého nasazení, jsme připraveni ve stanoveném čase jednotlivé úkoly plnit a ve spolupráci s Armádou ČR, Celní správou ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Vězeňskou službou ČR a Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra zajistit odpovídající ochranu státní hranice. Spolupráce všech složek fungovala výborně.
Instruktáž všech zúčastněných se v Tachově, Domažlicích a Železná Rudě uskutečnila již v deset hodin dopoledne a první hlídky začaly obsazovat hraniční přechody a „zelené“ úseky státní hranice po jedenácté hodině dopolední. Stejně tak stanovený pětihodinový limit pro výstavbu registračního místa byl splněn s dostatečnou rezervou a to i přesto, že v takovém rozsahu a včetně nezbytného zázemí, bylo registrační místo budováno vůbec poprvé.
Do registračního místa dorazila první vlna migrantů v 17 hodin. Celkem jsme zde v rámci šesti modelových situací odbavili 200 figurantů představujících nelegální migranty, kteří prošli bezpečnostní kontrolou, evidencí, důkladným ověřením totožnosti a nezbytnou lékařskou prohlídkou. Následovalo několik eskort do přijímacích zařízení.
V rámci činnosti na hraničních přechodech hlídky zkontrolovaly více než 1000 osobních a 200 dodávkových a nákladních vozidel, více než 1500 osob a zjistily 128 přestupků. Hlídky se po celou dobu zaměřovaly nejen na úkoly související s nelegální migrací, ale také na potírání běžné kriminality. Význam těchto činností se potvrdil dnes po deváté hodině ranní, kdy se policisté zapojili do pronásledování vozidla BMW, jehož řidič ujížděl přes hraniční přechod Lísková německým policistům. Řidič vozidla, které se následně ukázalo být odcizené, nezastavil ani našim policejním hlídkám a po několika kilometrech a dvou drobných dopravních nehodách havaroval na Domažlicku. Policisté jej ihned omezili na osobní svobodě, alkohol i ovlivnění návykovými látkami následně vyloučily provedené zkoušky.
Taktéž při střídaní směn jsme nezaznamenali zásadnější problémy, celkem se tak do cvičení zapojilo na 1200 příslušníků uvedených bezpečnostních sborů. Nyní, krátce po cvičení, jsme jako oblasti pro zlepšení označili oblast logistiky a odstranit bude potřeba také některé nedostatky při spojení komunikačních technologií a evidencí. Komplexní vyhodnocení cvičení bude trvat několik příštích týdnů. (PČR, 17.5.2019)
Ilustrační foto