Cyklotron

 

Přístroj na rozbíjení atomových jader prvků, a tím k přeměně jich v prvky jiné (zpravidla radioaktivní), vynalezl r. 1931 americký fyzik E. O. Lawrence.