Czech Industry Challenge se letos zaměří také na podporu odborného vzdělávání

Odstartoval druhý ročník národní iniciativy Czech Industry Challenge, jež pomáhá přilákat talentované pracovníky do firem a zviditelnit jednotlivé průmyslové značky i kreativní zaměstnavatele. Prostřednictvím osvěty také popularizuje český průmysl u dětí a mládeže. Z tohoto důvodu je letos v rámci šesti výzev otevřena nová kategorie „Podpora odborného vzdělávání“. Ta má stimulovat podniky k maximální spolupráci se studenty a dětmi již od úrovně mateřských škol, aby si tak připravily nástupnickou generaci se zájmem o práci v průmyslu.
Národní iniciativa Czech Industry Challenge /CICH/ vychází z nedostatku kvalifikovaných pracovníků na českém trhu práce, akutní potřeby aplikovat emoční vnímání a vizuální komunikaci v kreativní podobě nejen dovnitř průmyslových firem vůči zaměstnancům, ale i navenek v rámci HR marketingu jako celku. Součástí tohoto celorepublikového projektu, cílícího vedle středních a velkých podniků i na zapojení mikrofirem, je širokospektrální odvětvový záběr od kosmetického průmyslu, strojírenství, energetiky, ICT, chemie až po kreativní průmysly. CICH cílí nejen na výrobní podniky, ale oslovuje rovněž firmy realizující výzkum a vývoj.
„Tato iniciativa má mimo jiné sloužit jako edukativní a popularizační nástroj k budování prestiže a perspektivy zaměstnání v českém průmyslu především v očích dětí a mládeže, a to v podobě putovní osvětové výstavy Czech Industry Photo. Tato se bude realizovat pro veřejnost v rámci druhého ročníku opět bezplatně. Odstartuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu a od letošního podzimu se objeví prioritně ve třech městech – v Brně, Praze a Ostravě, kde odhalí skryté krásy jednotlivých odvětví i nových oborů. Výhledově se má fotovýstava po odstranění karanténních opatření přesunout i do zahraničí, aby napomohla dalšímu budování dobrého jména českého průmyslu i odborného školství, a akcelerovala tak příliv talentů z řad zahraničních studentů i nových investorů z ciziny,“ uvedla Kateřina Škopková, iniciátorka CICHu.
K zapojení jsou až do 28. června 2020 zvány firmy působící na českém trhu v rozmanitých odvětvích průmyslu, které mají zájem s hrdostí odhalit kreativní výstupy své práce v rámci HR marketingové komunikace. Přihlašování do druhého ročníku probíhá vyplněním online formuláře na webových stránkách wwww.czechindustrychallenge.cz, a to prostřednictvím výběru alespoň jedné ze šesti otevřených výzev:
Výzva č. 1 – Průmyslová umělecká fotografie (předseda poroty: Jan Pohribný, APF ČR),
Výzva č. 2 – Náborová kreativní kampaň (předseda poroty: Jan Tropp, Profi HR),
Výzva č. 3 – Firemní a kariérní web (předsedkyně poroty: Dita Přikrylová, Czechitas),
Výzva č. 4 – Nevšední ambasador a event (předsedkyně poroty: Kateřina Sobotková, AV ČR),
Výzva č. 5 – TOP (ne)pracovní prostor (předsedkyně poroty: Kamila Douděrová, Kamidesign),
Výzva č. 6 – Podpora odborného vzdělávání (předseda poroty: Bohumil Kartous, EDUin).
Největší hybnou silou a přidanou hodnotou CICHu je strategické propojení zúčastněných průmyslových firem, odborných partnerů i expertů, vlivných médií, vzdělávacího a státního sektoru v jeden celek, což vytváří násobný efekt.
CICH posvětlilo svými záštitami Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Druhý ročník tohoto celorepublikového projektu je realizován ve spolupráci a za podpory renomované poroty, významných partnerských subjektů a hlavních mediálních partnerů Profi HR a CzechIndustry. Detailní informace jsou k dispozici na webových stránkách CICHu www.czechindustrychallenge.cz. (27.4.2020)