Dalekohled elektronový

V něm se užívá místo světelného paprsku paprsku elektronů, a místo čoček optických „čoček“ elektrických nebo magnetických a krom toho i tzv. množičů elektronů. E. d. lze vidět i ve tmě a v mlze. Vynalezli jej, nezávisle na sobě, r. 1934 něm. odborník radiotechnický M. v Ardenne a americký Rus V. K. Zvorykin, pracující v televizi (vynálezce ikonoskopu).