Další část zakázky pro JE Pakš předána

Společnost ZAT se podílí na modernizaci jaderné elektrárny Pakš, kde dodává nový řídicí systém na všechny čtyři bloky. Aktuálně byl v březnu předán k expedici modernizovaný systém skupinového a individuálního řízení regulačních mechanismů jaderného reaktoru VVER 440 RRCS (Reactor Rod Control System) a systém řízení výkonu reaktoru RCS (Reactor Control System) na 3. blok.
Tyto systémy jsou určené pro regulaci, zastavení nebo zpomalení štěpné reakce v aktivní zóně reaktoru a jsou součástí celého systému kontroly a řízení primárního okruhu.
Systém RRCS spolu s RCS zvyšují technickou úroveň zařízení bloků VVER 440. Z hlediska provozovatele jsou (oproti původním systémům) výhodné zejména svou vyšší provozní spolehlivostí, vysokým komfortem diagnostiky, podstatným snížením objemu údržby a v neposlední řadě snazším ovládáním a kontrolou stavu ze strany operátora řízení reaktoru. Systémy nejnovější generace realizované naší společností pro VVER 440 jsou postavené na platformě SandRA Z100 určené pro realizaci systémů souvisejících s bezpečností jaderné elektrárny.
Zakázka navazuje na předchozí úspěšné dodávky týchž systémů pro bloky 1 a 2 jaderné elektrárny Pakš I. Ta je s instalovaným výkonem 2000 MW jedinou jadernou elektrárnou v Maďarsku. Ukončení zakázky je plánováno na měsíc květen příštího roku (2019). Zakázku pro maďarského zákazníka MVM je realizována prostřednictvím společnosti ŠKODA JS a.s.
"Po ukončení realizace a uvedení třetího bloku do provozu bude náš systém RRCS úspěšně provozován v deseti jaderných reaktorech s technologií VVER 440 a jedenácti jaderných reaktorech s technologií VVER 1000 ve čtyřech zemích. K tomu máme dalších pět systémů RRCS pro technologii VVER 440 zasmluvněných a realizace bude ukončena v průběhu následujících dvou let," říká Karel Stočes, ředitel divize Jaderná energetika.