Další historická čistička vzduchu v centru Prahy

Myslíte si, že je to nějaký předchůdce současných čističek vzduchu do interiérů? Naopak! Jedná se o vysoce moderní inovativní nanotechnologii, která byla aplikována na historickou budovu v rušném centru Prahy a vytvořila tak z fasády tohoto domu obrovskou čističku vzduchu, kompenzující emise z více než stovky automobilů.
Přestože hlavním důvodem pro nanonátěr fasády byly jeho samočistící a bezúdržbové vlastnosti, příběh této budovy začíná zakoupením bezzápachové kočičí toalety, jež byla zevnitř ošetřena speciálním funkčním nano nátěrem FN NANO(R), který kromě jiného dokáže čistit vzduch od různých jedovatých látek, plísní, virů, bakterií a hlavně zápachů. Majitel domu si nejprve takto vyzkoušel, že tento nátěr je skutečně funkční a následně se rozhodl využít i jeho dalších jedinečných vlastností pro ochranu fasády svého historického domu, který se nachází v Londýnské a Bělehradské ulici na Vinohradech.
Tento historický dům je nyní kompletně zrestaurován a natřen speciálním ochranným samočistícím nátěrem FN NANO(R), který zajišťuje jeho účinnou a dlouhodobou ochranu proti tmavnutí způsobenému nečistotami rozptýlenými v ovzduší. Ochranná vrstva vytvořená funkčním nátěrem FN NANO(R) zároveň účinně a dlouhodobě zamezuje růstu řas a plísní a v neposlední řadě plní environmentální funkci - čistí okolní vzduch od nebezpečných látek jako je benzo-a-pyrén, oxidy dusíku, ozón a některé skleníkové plyny.
Funkce samočistícího nátěru jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu - fotokatalýze. Ochranný nátěr FN NANO(R) využívá energii Slunce, kterou převádí na ekologický efekt přirovnatelný k horké plotýnce, která na sobě pálí špínu a škodlivé látky.
Díky českým vědeckým kapacitám můžeme již dnes spočítat, jaké množství škodlivých látek dokáže tento dům vyčistit. Tento jediný dům odbourá v dané lokalitě ročně okolo 260 Kg NOx a pokud bychom to měli přenést na automobily - eliminuje roční provoz téměř 60 automobilů s dieselovým nebo 170 vozů s benzínovým motorem.
Vzhledem k mimořádně vysoké fotokatalytické účinnosti funkčních nátěrů FN NANO(R) si výrobce může dovolit poskytnout (jako jediný na trhu) garanci na funkci dlouhodobě čistého vzhledu povrchů v délce trvání min. 10 let s tím, že jeho životnost lze odhadnout na několik dekád.
Zamýšlíte opravu nebo renovaci fasády a chcete ušetřit na údržbě? Přidejte se k nám a nechte si vytvořit také bezúdržbovou samočistící fasádu na vašem domě. Budete mít desítky let čistou fasádu, a ještě dobrý pocit, že děláte něco pro své prostředí. (1.7.2019)