Další pokus dovozu „pre-prekurzorů drog“ na výrobu amfetaminů neuspěl, středočeští celníci zasáhli včas

Celníkům z Celního úřadu pro Středočeský kraj se ve spolupráci s Celní protidrogovou jednotkou Generálního ředitelství cel podařilo zadržet tři zásilky drogových pre-prekurzorů o celkové hmotnosti téměř 250 kg, které byly určeny k nelegální produkci metamfetaminu (pervitinu).
V průběhu dubna se celníkům z Celního úřadu pro Středočeský kraj podařilo zajistit v rámci kontrolní činnosti zásilku, která dle tranzitního celního prohlášení obsahovala Surfynol 3-OP Surfactant a dle předloženého dovozního celního prohlášení Dynol 360 Surfactant. Dovoz chemických sloučenin není nic neobvyklého, nicméně trasování zásilky bylo zajímavé, když místo do původně deklarovaného kraje Jihomoravského zásilka zamířila do kraje Středočeského. Změna trasy na poslední chvíli je jedna z mnoha indicií, že by se zásilkou mohlo být něco v nepořádku. Středočeští celníci tedy přistoupili v rámci svých kompetencí k provedení fyzické a dokladové kontroly. Jelikož doklady předložené při celním řízení nejevily známky pravosti, byl proveden odběr vzorků, který posléze zjistil, kde je pravda. Bílá až světle žlutá krystalická látka: methylester 3-oxo-2-fenylmáselné kyseliny CAS 16648-44-5), známou také jako „methyl-2-acetoacetate,  methyl alpha acetylphenylacetate nebo MAPA“. Jedná se o tzv. "pre-prekurzor ", který slouží k nelegální výrobě chemické látky benzylmetylketon (BMK, CAS 103-79-7). Tato látka je prekurzorem drog Kategorie 1 evropských nařízení, používaná k nelegální výrobě amfetaminů. Z dovezeného množství by bylo možné vyrobit cca 220 kg BMK a následně cca 200 kg drog. Testy v Celně technické laboratoři jednoznačně prokázaly, že v zásilkách je pouze látka, která se používá jen k nelegální výrobě prekurzorů drog.
Česká společnost se sídlem v Moravskoslezském kraji, která si zásilku objednala, však nenechala nic náhodě a zásilku nechala odesílatelem ze zahraničí rozložit do více zásilek. Středočeským celníkům se takto podařilo zachytit celkem tři zásilky, které v součtu dosahovaly téměř 250 kilogramů. Jakmile příjemce zjistil, že jsou mu celníci na stopě, tak byly ostatní zásilky přesměrovány a nedoputovaly na evropský trh.
Pokud by se tyto tři po sobě jdoucí zásilky dostaly na trh v této podobě, bylo by možné z nich vyrobit až 200 kg metamfetaminu (pervitinu).
Zboží bylo zajištěno, celníci zahájili správní řízení a pokračují v dalším vyšetřování.
Tzv. „pre-prekurzory“ jsou chemické látky, které nemají legální využití a jejich jednoznačným záměrem je nelegální výroba prekurzorů drog a následně drog, především amfetaminů. Výrobu (většinou na objednávku) a obchod s těmito látkami motivuje především snaha vyhnout se kontrole celních orgánů při propuštění zboží v rámci EU. (3.5.2019)