Další rána energetickým šmejdům: Dodavatelé energií se domluvili na dodržování pravidel, která je lépe odliší od nekalých praktik šmejdů

Používání manipulativního a klamavého jednání, nátlaku či zneužívání důvěry zákazníků při prodeji energií bude opět komplikovanější. Dodavatelé se při jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, ústředním ředitelem České obchodní inspekce (ČOI) Mojmírem Bezecným a členy Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) zavázali k dodržování nových pravidel, která přispějí k další kultivaci prodeje energií v Česku. Tím se ještě více odliší od firem, které nekalé praktiky používají. Ačkoli Vláda ČR teprve projednává novelu zákona na ochranu spotřebitelů, jež má upravit současné podmínky na trhu, vybrané společnosti vyslyšely výzvu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) po samoregulaci. Tu stvrdily podpisem Deklarace účastníků trhu s elektřinou a s plynem na ochranu spotřebitelů.
„Doba, kdy se energetický trh kvůli některým jedincům i firmám podobá více Divokému západu než prostředí vyspělého evropského státu, musí skončit. Odstranění manipulace a agresivního nátlaku při kontaktu s často bezbranným zákazníkem je cíl, kterým se chceme na ministerstvu zabývat,“ uvedl Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, a dodal: „Věřím, že závazek řady malých i velkých hráčů spojený s podpisem této deklarace přispěje ke kultivaci trhu nejen v období před přijetím příslušné novely zákona. Jejich jednání vítám.“
Obsah deklarace lze shrnout do tří klíčových oblastí: transparentní komunikace se zákazníkem, jednoznačné a férové podmínky smluvního vztahu a kontrola a regulace fungování zprostředkovatelů prodeje energií. Zákazník by měl díky ní získat jistotu, že to, co se od dodavatele energií dozví při uzavírání smlouvy, bude platit během její celé platnosti, zjednoduší se mu proces odstoupení od smlouvy a sníží se možnosti problémů, do nichž se v řadě případů dostával. Nezřídka šlo přitom o následky formou přerušení dodávky energií nebo potíže finančního rázu, které v řadě případů končily exekucí.
„To, že se k deklaraci připojili nejvýznamnější hráči na trhu, považuji z pohledu zákazníka za největší úspěch. Jde nepochybně o odvážný krok, protože porušení tohoto dobrovolného závazku je spojené také s postihem v podobě medializace nekalého chování firmy. Vyzývám proto i další dodavatele energií k podpisu deklarace a připojení se k férovému fungování a kultivaci prodeje energií v České republice,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a doplnil: „Věřím, že podpis deklarace inspiruje i další společnosti a dnešní den se tak stane symbolickým začátkem nového fungování energetického trhu v České republice.
SOCR ČR ve snaze zajistit maximální kontrolu dodržování podepsaných závazků oslovil mimo jiné i ČOI s výzvou ke spolupráci. Ta bude při kontrolách zjišťovat, zda firma, která podepsala deklaraci, ji i dodržuje. V případě, že tomu tak nebude, v souladu s dohodou na to upozorní SOCR ČR, který naváže s firmou kontakt a vyzve ji k vysvětlení vzniklé události a případné nápravě. O té bude následně informovat veřejnost.
„Věřím, že navrhované řešení přispěje k lepší ochraně spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami, protože samotné společnosti se přihlášením k deklaraci zavazují chovat eticky. Porušení těchto pravidel, která při kontrolách zjistíme, budou pak využita Svazem obchodu a cestovního ruchu a jejich následná medializace zcela určitě přispěje k lepší orientaci spotřebitelů mezi poctivými a nepoctivými prodejci na trhu s energiemi,“ uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.   
Připravenost spolupodílet se na kultivaci trhu projevil už na začátku celé iniciativy v dubnu letošního roku i ERÚ. Úřad tak navazuje na svou předešlou intenzivní činnost, kdy jen v loňském roce zkontroloval dvacet tisíc případů, jež vykazovaly znaky neférových a kritizovaných praktik, přičemž osmnáct tisíc z nich pokračuje správním řízením. Do budoucna, pokud ERÚ narazí na možné porušení deklarace některým z jejích signatářů, předá mj. podnět SOCR ČR.
„Posílení samoregulace určitě podporujeme. Naším cílem není udělovat rekordní pokuty, ale zajistit spotřebitelům transparentní a bezpečný trh. Právě dodavatelé jsou přitom se spotřebiteli v přímém kontaktu a mohou zamezit mnoha problémům již v zárodku,“ řekl Jan Pokorný, předseda Rady ERÚ.
Seznam signatářů:
ČEZ
E.ON
innogy
Centropol
MND
Skupina Bohemia Energy
Dobrá energie
Pražská plynárenská
Energie ČS
eYello CZ
Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů
Cílem deklarace je kultivovat trh s energiemi a zejména prostředí zprostředkovatelů (včetně aukcí) před účinností novely energetického zákona, posilujícího ochranu spotřebitele.
My, níže podepsaní účastníci trhu s energiemi deklarujeme,
že k posílení ochrany spotřebitelů:
1. budeme mezi sebou sdílet výpovědní lhůty, tj. jednoznačně definované podmínky k ukončení smluvního vztahu se zákazníkem;
2. budeme písemně informovat zákazníka o jeho přechodu k novému dodavateli;
3. nebudeme se zákazníky uzavírat smlouvy se závazkem setrvání delším než 36 měsíců;
4. budeme zákazníkům, jejichž smlouvy byly uzavřeny prostřednictvím zprostředkovatelů, vždy poskytovat jasné, nezkreslené, pravdivé a úplné informace;
5. budeme ve spolupráci se státní správou podporovat zřízení registru a certifikaci zprostředkovatelů prodeje energií;
6. budeme kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů a v případě zjištění neetických praktik budeme požadovat okamžitou nápravu či případně ukončíme se zprostředkovatelem spolupráci. Mezi neetické praktiky například patří:
a. zprostředkovatelské smlouvy delší, než je následný závazek smlouvy o dodávce (tj. maximálně 36 měsíců);
b. vymáhání pokuty v případě, že zákazník od zprostředkovatelské smlouvy odstoupí ještě před zahájením dodávky.
Tato deklarace byla vydána dne 27. 5. 2019 s účinností od 1. 7. 2019.
(27.5.2019)