Dalších 12 000 bezplatných jízdenek na cestu po Evropě pro čerstvě plnoleté

Všichni osmnáctiletí obyvatelé EU se pak budou moci do 11. prosince 2018 přihlásit do soutěže o jízdenku, se kterou budou moci v době mezi 15. dubnem a 31. říjnem 2019 cestoval po Evropě. Do prvního kola iniciativy DiscoverEU se zapojily tisíce mladých lidí, kteří vytvořili jednu velkou, skutečně celoevropskou komunitu. Účastníci, kteří se předtím nikdy neviděli, se spojili a díky sociálním sítí pak společně cestovali mezi různými městy, případně v rámci skupiny hledali nebo nabízeli nocleh.
Komisař Tibor Navracsics, který je odpovědný za vzdělávání, kulturu, mládež a sport, k tomu uvedl: „Letos v létě mohlo díky iniciativě DiscoverEU cestovat po různých zemích EU asi 15 000 lidí, kteří čerstvě oslavili 18. narozeniny. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaký je to pocit být Evropanem. Měli možnost objevovat rozmanitost a kulturní bohatství starého kontinentu a setkali se s lidmi z celé EU. Od mladých cestovatelů jsme slyšeli nepřeberné množství úžasných příběhů a mě těší, že můžeme tuto příležitost v příštím roce poskytnout ještě většímu počtu účastníků!“
Kdo se může přihlásit a jak?
  • Potenciální účastníci musí k 31. prosinci 2018 dovršit 18 let a být připraveni vydat se na cestu v maximální délce 30 dnů v období od 15. dubna do 31. října 2019.
  • Zájemci se musí zaregistrovat přes Evropský portál pro mládež.
  • Posouzení žádostí provede hodnotící komise.
  • Výsledky budou k dispozici v polovině ledna 2019.
Úspěšní žadatelé budou moci cestovat samostatně či v maximálně pětičlenných skupinkách. Hlavním dopravním prostředkem při poznávání Evropy bude vlak. V některých zvláštních případech ale můžou účastníci využít jiných dopravních prostředků, např. autobusů nebo trajektů či výjimečně letadel. Jde totiž o to, aby bylo možné dostat se kamkoli ze všech koutů našeho kontinentu. Možnost využít této iniciativy tak budou mít rovněž mladí lidé, kteří žijí v odlehlých oblastech nebo na ostrovech, jež jsou součástí EU.
Zahájení druhého kola DiscoverEU oznámil komisař Navracsics na dnešním setkání subjektů zapojených do iniciativy, kterého se zúčastnili nejen lidé působící v oblasti mládeže a vzdělávání a představitelé odvětví dopravy a cestovního ruchu, ale také mladí lidé, kteří se do iniciativy zapojili již letos v létě. Toto setkání je součástí probíhající snahy o to, aby zkušenost získaná prostřednictvím DiscoverEU byla v budoucnu ještě lepší a přístupnější. Setkání se zúčastnily také organizace jako Evropská síť proti chudobě, které diskutovaly o tom, jak v nadcházejících kolech iniciativy zlepšit debatu o sociálním začleňování.
Další kroky
Vzhledem k obrovskému zájmu o DiscoverEU a zkušenosti, kterou mladým lidem z celé EU nabízí, navrhla Komise, aby bylo v příštím dlouhodobém rozpočtu EU po roce 2020 na tuto iniciativu vyčleněno 700 milionů eur v rámci budoucího programu Erasmus. Budou-li Evropský parlament a Rada s návrhem souhlasit, bude moci mezi lety 2021 a 2027 jezdit po Evropě dalších 1,5 milionu osmnáctiletých cestovatelů.
Souvislosti
Iniciativa DiscoverEU byla zahájena v červnu s rozpočtem na rok 2018 ve výši 12 milionů eur. Doposud díky ní mohlo po Evropě cestovat 15 000 mladých lidí. V roce 2018, který je Evropským rokem kulturního dědictví, mají cestovatelé možnost zúčastnit se řady akcí, které se po celé Evropě v konají v rámci oslav společného kulturního dědictví.
Během prvního kola, které probíhalo od 9. července do 30. září 2018, obdrželo bezplatnou jízdenku přibližně 15 000 mladých lidí, přičemž na jednotlivé země připadaly fixní kvóty. Vybraní účastníci mohou po dobu až 30 dnů cestovat v jednom či více členských státech EU, a to buď samostatně, nebo ve skupině čítající až 5 osob. (17.10.2018)