Damaris radí, jak využít odpady

Marek Šarlej a Marek Filip, dva bývalí vedoucí pracovníci brněnského Eveca, založili firmu Damaris, která zákazníkům poskytuje odbornou podporu v oblasti využití energie z odpadů. Klientům nabízí návrh a posouzení záměru, vytvoření projektové dokumentace a řízení realizace. 
Damaris se obrací především na klienty z řad průmyslových podniků, korporací, nemocnic a obcí, které potřebují řešit problematiku odpadového hospodářství. Tyto společnosti často platí vysoké poplatky za externí zpracování odpadu, ačkoliv by ho mohly samy využívat hospodárněji. A to nejen laciněji, ale i s možností využít ho jako zdroj energie a tím získat svoji větší ekonomickou nezávislost a energetickou soběstačnost. „Často ale netuší, jak naložit s potenciálem, který odpady představují, jaké jsou technické, ekonomické i legislativní náležitosti. Chceme klientům nabídnout roky zkušeností z přípravy a realizace podobných projektů. Budeme na straně zákazníka, kterému vysvětlíme, jaké řešení je pro něj vhodné. Pomůžeme mu projít cestu od prvotního nápadu až po úspěšnou realizaci,“ říká Marek Šarlej.
Firma je otevřena i bankám, u kterých klienti žádají o úvěr například na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadů či na ekologizaci a modernizaci stávajících zařízení. „Bankám se nabízíme jako odborníci na posouzení investičního záměru jak po technické, tak i ekonomické stránce,“ uvádí Marek Filip.
Marek Šarlej získal doktorát v oboru Konstrukčního a procesního inženýrství na brněnském VUT a část studií absolvoval na Fachhochschule v německém Augsburgu. Problematikou energetického využití různých druhů odpadů se zabývá od roku 2006, kdy nastoupil do brněnské firmy Eveco, kde se z pozice manažera obchodu vypracoval na ředitele společnosti, kterým byl pět let..
Marek Filip (na snímku) získal doktorát v oboru Konstrukčního a procesního inženýrství na brněnském VUT. Po získání praxe s návrhem, realizací, uváděním do provozu a servisem technologií v energetice si doplnil vzdělání o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb. Ve firmě Eveco zastával pozici projektového manažera a následně řídil realizaci veškerých projektů z pozice technického ředitele.
Oba realizovali zakázky v oboru energetického využití odpadů, ekologizace uhelných elektráren případně výroby tepla z biomasy v Česku i zahraničí (Slovensko, Švédsko, Holandsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Myanmar).
Bohumil Brejžek (10.10.2019)