DB Schenker představuje novou službu pro bateriový průmysl

Scénáře budoucího vývoje předpovídají, že do roku 2030 bude na silnicích po celém světě více než 130 milionů elektromobilů. Zatímco výkon a dostupnost baterií jsou klíčové pro jejich plošné zavedení v dopravě, výrobci čelí novým výzvám v organizaci logistického řetězce.
Přeprava, sběr a recyklace baterií je velmi složitá vzhledem k jejich klasifikaci v kategorii nebezpečného zboží podléhajícího přísným zákonným požadavkům na přepravu a uskladnění. DB Schenker proto spustil novou specializovanou službu, která kombinuje jednotlivé národní a mezinárodní předpisy týkající se typů baterií a způsobů jejich přepravy.
„Baterie jsou hlavním hnacím mechanismem v právě probíhající elektrifikaci světa. S naší globální sítí pokrýváme celé spektrum logistických služeb a jsme schopni vytvořit na míru spolehlivé řešení pro bezpečnou přepravu a skladování baterií. Věříme, že elektromobilita bude hlavním motorem na cestě k udržitelnější budoucnosti. Jsme hrdí na to, že naše nová služba zaměřená na přepravu baterií tento převratný vývoj pomůže zprostředkovat,“ říká Jochen Thewes, CEO společnosti DB Schenker.
Jako plně integrovaný poskytovatel logistických služeb nabízí DB Schenker všechny typy přeprav a customizovaných řešení pro celý životní cyklus baterií. To zahrnuje teplotně kontrolované přepravy materiálu do výroben závodů, a také expedici hotových výrobků v označených a schválených obalech pro přepravy nebezpečného zboží.
V souladu s ekologickými standardy umožňuje DB Schenker skladování baterií odděleně od ostatního hořlavého zboží. Právě lithiové baterie jsou vždy uschovány v suchých a dobře větraných prostorách.
DB Schenker rovněž nabízí zajištění bezprašného skladování, poprodejních služeb a vyřízení veškeré přepravní dokumentace. Dodatečná reverzní logistika zahrnuje recyklaci nebo likvidaci baterií, a to včetně těch vadných nebo poškozených, v souladu s národní legislativou v úzké spolupráci s vybranými partnery.
„Mnoho let jsme získávali hluboké odborné znalosti v automobilovém, elektronickém a polovodičovém průmyslu. Nyní kombinujeme naše know-how a dovednosti v mezioborovém řešení. Vzhledem k našim bohatým zkušenostem rádi nabídneme konzultace nebo školení společnostem s požadavky v oblasti dodavatelského řetězce baterií,“ říká Rainer Kiefer, EVP Global Sales ve společnosti DB Schenker.
Díky kombinaci přímých celovozových přeprav, individuálních řešení a speciálních podmínek je už nyní divize pozemní přepravy schopná pokrýt 98 % poptávek po silničních přepravách nebezpečného nákladu, včetně baterií. Námořní přeprava baterií může být kombinována se silniční přepravní sítí tak, aby splňovala nejvyšší standardy pro komplexní door-to-door řešení.
Jelikož je letecká doprava nejrychlejší způsob přepravy zboží na místo určení, DB Schenker neustále pracuje na umožnění přeprav baterií na důležitých trasách. Více než 100 nákladních leteckých terminálů DB Schenker po celém světě nabízí nejvyšší úroveň bezpečnostní certifikace FSR-A (Facility Security Requirements).
Díky rozsáhlé síti DB Cargo propojuje intermodální železniční spojení výrobní závody baterií v Evropě a Číně s koncovými zákazníky v různých evropských zemích. Multimodální řešení DB Schenker nabízí ve srovnání s leteckou dopravou nižší náklady a kratší dodací lhůty oproti námořní dopravě. Kromě železniční přepravy zahrnuje nabídka služeb kamionové přepravy na prvním a posledním úseku trasy, překládky v námořních přístavech nebo železničních terminálech a další služby, jako je kontrola kvality nebo vyřízení dokumentace a celního odbavení. (17.12.2020)