Dehet kamenouhelný

 

Roku 1681 byl udělen první (anglický) patent němec. chemikovi J. J. Becherovi a H. Serlemu na „nový způsob výroby smoly a dehtu z kamenného uhlí“.