Delegáti Sněmu HK vyzvali vládu, aby přestala ustupovat odborářům, a také aby navýšila kvóty pro příjem zaměstnanců z ciziny

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na Sněmu za účasti 250 delegátů, prezidenta České republiky, předsedy Senátu, místopředsedy Poslanecké sněmovny, místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu a stovky zástupců politické reprezentace a státní správy kritizoval odboráře za zhoršující se podmínky pro podnikání.
„Každý jeden živnostník, malá i velká firma a jejich zaměstnanci musí zvládat pracovat ve stále složitějších podmínkách. Přitom toho od vlády nechceme mnoho, vlastně jen jednu jedinou věc. Vytvářejte dobré a poctivé, slušné podmínky pro podnikání a odstraňujte překážky, které podnikání komplikují. Bohužel, v posledních měsících nás častěji napadá jiné zvolání: alespoň nám neházejte klacky pod nohy,“ pronesl Dlouhý.
Jako příklad uvedl každoroční zvyšování minimální mzdy podle přání odborů. Upozornil, že kvůli zaručeným mzdám a mzdovým tarifům minimální mzda má zásadní vliv na všechny podniky v ČR a v drtivé většině na ty, kteří ji vůbec nevyplácejí, protože musí odstupňovat odměňování svých zaměstnanců. Mzdy tak rostou nikoliv kvůli vyšší produktivitě práce, ale uměle.
Směrem k odborářům směřovala kritika i kvůli zrušení karenční doby, přičemž nikdo veřejnosti nevysvětlil, že poctiví zaměstnanci doplatí na „flákače“ a „simulanty“, protože budou muset pracovat za ně. Systém e-neschopenky, který by zaměstnavatelům umožnil kontrolu pracovní neschopnosti, přitom k 1. červenci vláda nespustila.
Odboráři navíc své požadavky stupňují. Chtějí uzákonit kratší pracovní dobu za stejnou mzdu, povinně pátý týden dovolené a aktivisté začínají podnikatele zahlcovat požadavky na regulaci moderních a perspektivních způsobů práce jako home office či přehnanými nároky z oblasti genderové a LGBT vyváženosti. „Odboráři hovoří o platech jako v Německu. To bychom si přáli my všichni. Nicméně, podnikatelé, na rozdíl od odborářů, na to musí vydělat,“ nešetřil kritikou.
„Nemáme nic proti zvyšování mezd, důchodů a platů. Přejeme si, aby lidé měli více volného času, vidíme měnící se priority mladé generace. Stejně tak nechceme, aby lidé chodili do práce nemocní a přejeme jim postupně delší dovolenou. Jde však o míru věcí a požadavky odborů a levicových stran. Spolu s ústupky vlády již začínají tuto rozumnou míru věcí překračovat,“ uvedl.
Vládu upozornil, že podnikatelé a jejich zaměstnanci si také přejí, aby jejich peníze utráceli rozumně ve prospěch celé společnosti. „Chceme přes tyto zaplacené daně dostat šanci předat tuto zemi našim dětem zdravou, prosperující, nezadluženou. Místo toho vidíme, jak jsou tyto daně používány na jednorázové zvýšení důchodů a platů ve veřejné sféře. Opět, jako u minimální mzdy, je to lidsky pochopitelné a my rozhodně chceme, aby se situace jak důchodců, tak mladých manželství v naší zemi zlepšovala. Ale kde je skutečná důchodová reforma? Kde je reforma celého sociálního systému, který dnes stále ještě zneužívá nemalé množství černých pasažérů?“ adresoval šéf Komory své výhrady vládě, která teď kvůli zvyšujícím se výdajům hledá způsoby, jak zvyšovat daně. Přitom stále nerozhodla o zvýšení kvót pro příjem kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, které by zajistily do státní kasy nejméně 10 miliard korun ročně jen z odvodů a daní.
Během sněmu nicméně ocenil i některé vládní kroky. Předsedu vlády Andreje Babiše a ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou za přípravu nového stavebního zákona, který poprvé po 30 letech výrazně zrychlí povolování staveb v ČR, z 5,4 na průměrně jeden rok i se soudním přezkumem, ale i to, že v čele resortu ministerstva průmyslu a obchodu, tedy pro podnikatele nejdůležitějšího ministerstva, chce premiér lidi z praxe, kteří nejlépe vědí, s jakými problémy se podnikatelé potýkají. Poděkoval přitom za jejich práci bývalé ministryni Martě Novákové a současnému ministrovi Karlu Havlíčkovi, zároveň i prezidentovi ČR za to, že podnikatelům otevírá dveře na zahraniční trhy.
Delegáti 31. sněmu Hospodářské komory České republiky přijali následující usnesení:
  • Vyzýváme Vládu České republiky, aby přestala ustupovat odborářům a zastavila politicky motivovaný růst minimální mzdy, která v některých odvětvích již naráží na udržení konkurenceschopnosti našich výrobků a služeb.
  • Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby poskytnutí pátého týdnu placené dovolené nechala na kolektivním vyjednávání a jako možnou formu benefitů, kterou řada zaměstnavatelů poskytuje, a nepodléhala populistickému tlaku levicových stran na jeho uzákonění, protože takový krok poškodí především menší podniky a celou českou ekonomiku v době nedostatku pracovní síly.
  • Vyzýváme Vládu České republiky, aby urychleně schválila navýšení kvóty pro zaměstnávání zahraničních pracovníků na 50 000 ročně jako krátkodobé řešení akutního nedostatku pracovníků v některých odvětvích. Zároveň vyzývá vládu k systémovému řešení otázek zaměstnanosti efektivními opatřeními.
  • Oceňujeme předsedu vlády a ministryni pro místní rozvoj, že zapojili Hospodářskou komoru ČR do odborné diskuse nad rekodifikací nového stavebního práva a vyzývá vládu, aby urychleně schválila věcný záměr stavebního zákona a předložila paragrafové znění do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak aby mohla být projednána ještě v tomto volebním období.
  • Oceňujeme ministryni financí, že připravila legislativní návrh paušální daně pro podnikatele, jejíž koncept podpořil 28. sněm Hospodářské komory České republiky, apeluje na ministerstvo financí, aby definitivní návrh byl administrativně efektivní a daňově atraktivní pro malé podnikatele.
  • Oceňujeme, že se Hospodářská komora ČR podařilo vytvořit a zahájit provoz Právního elektronického systému pro podnikatele a vyzývá Vládu České republiky a Parlament České republiky, aby podpořily takové legislativní kroky, které umožní státu zajistit přehledně členěný dálkový přístup každého podnikatele k seznamu povinností, které po něm aktuálně vyžaduje.
  • Vyzýváme Vládu České republiky k urychlenému řešení otázky vzdělávání v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů a pracovního trhu, a to v celé soustavě vzdělávání, a to zejména primárního a odborného vzdělávání. (23.5.2019)