Dell na cestě k větší ochraně přírody i podpoře zaměstnanců

Program Legacy of Good 2020 přináší výsledky
Společnost Dell směřuje ke zvýšení své společenské zodpovědnosti. Program Legacy of Good 2020 má za cíl dále snižovat zátěž životního prostředí podporou recyklace i omezením – zejména plastových – odpadů, ale i podporu technického a dalšího vzdělávání mladých lidí v rozvíjejících se zemích.
Výroční zpráva programu Legacy of Good 2020 ukazuje postup společnosti Dell, Inc. při naplňování dobrovolných cílů a závazků plynoucích z tohoto dokumentu. Tento program zahrnuje dlouhodobé aktivity v oblasti společenské zodpovědnosti firem (CSR), kterými chce společnost Dell potvrdit svou odpovědnost vůči životnímu prostředí, občanské společnosti, ale i svým zaměstnancům a členům týmu. Zpráva shrnuje aktivity realizované během fiskálního roku 2018 společnosti Dell, Inc. (od 4. února 2017 do 2. února 2018). Základem těchto aktivit je přesvědčení společnosti Dell, že jejím posláním jako společnosti je podporovat pokrok lidstva prostřednictvím technologií. Jednou z cest k uskutečňování této idey je pro společnost Dell plnění závazku, který přijala v rámci svého programu Legacy of Good: uplatňovat technologie a odborné znalosti společnosti Dell tam, kde mohou nejvíce prospět lidstvu a planetě. Pro společnost Dell to znamená investovat do inovací snižujících dopad na životní prostředí, podporujících transparentní dodavatelský řetězec, zajišťujících začlenění svých budoucích pracovníků do kolektivu, bez ohledu na jejich původ, sociální status či zdravotní stav, a také podporujících rozvoj komunit, které nemají dostatečný přístup ke vzdělání a technologiím po celém světě.
„Program Legacy of Good odráží to, čeho je možné dosáhnout, když se účelně spojí lidé a technologie,” říká Christine Fraserová, ředitelka pro firemní odpovědnost ve společnosti Dell. „Našim zákazníkům, partnerům a týmům na této práci záleží více než kdy dříve. Budeme dál hledat inovativní způsoby, jak nasazovat naše zdroje, prostřednictvím návrhu snižovat množství produkovaného odpadu, podporovat inkluzi a řešit nejnaléhavější potřeby.“
Omezení odpadu a inovace
Společnost Dell si uvědomuje, že pokud nemá být životní prostřední na naší planetě zcela zničeno, musí budoucí udržitelný rozvoj lidské společnosti přinést mnohem větší důraz na recyklaci a opakované využívání některých výrobků, které nazývá cirkulární ekonomikou. Díky svým rozsáhlým zkušenostem s dodavatelským řetězcem, vývojem i návrhem nových produktů a globální infrastruktuře pro recyklaci elektroniky má společnost jedinečné postavení, které jí umožňuje zdokonalovat kruhový model. Společnost Dell patří mezi průkopníky inovací v navrhování výrobků s ohledem na udržitelný rozvoj v celé řadě oblastí, mezi které patří:
 • Recyklace v uzavřeném cyklu: V období, kterým se zpráva zabývá, zavedla společnost Dell ve svém podnikovém portfoliu v Evropě recyklaci plastů v uzavřeném cyklu a při výrobě nových podnikových produktů recyklovala více než 15 800 kg plastů z elektronického odpadu. V rámci globálních recyklačních programů, mezi které patří program Dell Reconnect realizovaný v partnerství se společností Goodwill® Industries a služby Asset Resale and Recycling Services, bylo při výrobě nových počítačových součástí nyní recyklováno více než 9 milionů kilogramů plastů a zlata. Celkově společnost Dell od roku 2013 využila v nových produktech 33 milionů kilogramů recyklovaných materiálů a je na dobré cestě splnit do roku 2020 svůj cíl 45 milionů kilogramů.
 • Recyklace zlata: Společnost Dell současně vytvořila uzavřený cyklus i pro zlato a využila zlato z elektronického odpadu v nových základních deskách zařízení 2 v 1 Dell Latitude 5285. Společně se společností Bayou with Love, kterou založila Nikki Reedová, také v kolekci šperků The Circular Collection. Podle studie společnosti Trucost má proces znovuzískávání zlata, který jako partner společnosti Dell řídí společnost Wistron Green Tech, o 99 % nižší dopad na životní prostředí než používání tradičně těženého zlata. Tento program získal ocenění Best of People’s Choice Award na veletrhu CES 2018.
 • Globální sledování elektronického odpadu: V tomto roce probíhá pilotní projekt společnosti Dell k využívání technologie globálního sledování pro monitorování zodpovědné recyklace použité elektroniky. Kromě pilotního testování svého vlastního programu sledování elektroniky nasadila společnost Dell v partnerství se společností Basel Action Network sledovací moduly ve všech programech společnosti Dell pro zpětný odběr zařízení od spotřebitelů. Používání více způsobů sledování poskytuje větší přehled a transparentnost a umožňuje společnosti Dell zajistit dodržování vysokých standardů, které platí pro její recyklační partnery v USA. Výsledky budou oznámeny přibližně za 12 měsíců po skončení pilotní fáze.
 • Zabránění šíření plastů do moří: Model 2 v 1 notebooku Dell XPS 13 je dodáván v balení vyrobeném z plastů, které by jinak skončily v oceánu. Tyto obaly, které na veletrhu CES získaly ocenění Best of Innovation Award, se v průběhu tohoto roku začnou používat v širší produktové řadě XPS a portfoliu komerčních produktů. Společnost Dell usiluje o větší rozšíření této iniciativy, a proto v partnerství s organizací Lonely Whale vytvořila konsorcium NextWave sdružující společnosti, které se snaží rozšířit ve výrobě případy použití plastových materiálů směřujících do oceánů a současně zajistit pro zúčastněné strany ekonomické a sociální přínosy. Cílem sdružení NextWave je změnit během pěti let směr, kterým putuje 1,36 milionů kilogramů plastů, což odpovídá 66 milionům plastových lahví vyplavených do moře.
Podpora zaměstnanců a členů týmu Dell
Jedinou možností, jak zajistit, aby inovace, které dnes zavedeme, pokračovaly i v budoucnu, je zapojit všechny současné pracovníky a postarat se, aby nová generace získala dovednosti, které jí přinesou prosperitu ve stále více technologicky zaměřeném světě. To se snaží společnost Dell podpořit například:
 • Grantem ve výši 650 000 USD, který podpořil více než 400 000 mladých lidí a 3 000 pedagogů ve 422 lokalitách v Etiopii. Celý projekt, realizovaný ve spolupráci s etiopským ministerstvem školství a organizací Camara Education, zajistí více než 30 000 počítačů pro více než 1 000 škol a mezi lety 2016 až 2019 přinese užitek 1,2 milionu studentů. Inovační projekt v hodnotě 12 milionů dolarů bude zahrnovat také více než 16 milionů hodin školení zaměřených na výuku informačních a komunikačních technologií pro více než 3 000 učitelů a vedoucích pracovníků škol.
 • Rozvojem flexibilního pracovního prostředí, které umožňuje rozmanité styly práce. Více než 58 % členů týmu Dell využilo alespoň jednou týdně možnost pracovat vzdáleně. Společnost se také umístila na 9. příčce v seznamu nejlepších 100 společností nabízejících pracovní místa s možností vzdálené práce pro rok 2018.
 • Podporu hlubší spolupráce mezi pracovníky napříč odděleními i zeměmi a více než 28 % členů týmu je zapojeno do některé ze zaměstnaneckých skupin ERG (Employee Resource Group). Společnost Dell zastřešuje 13 skupin se 338 pobočkami v 60 zemích.
 • Prostřednictvím programů strategické pomoci společnosti Dell získal v tomto roce přístup k technologiím a technologickým dovednostem více než 1 milion lidí. Od roku 2013 společnost pomohla celkem 11,2 milionům lidí.
 • Investicí více než 50 milionů USD, které od roku 2014 společnost Dell věnovala na iniciativy v oblasti výuky přírodních a technických věd zaměřených na znevýhodněné děti a mládež.
Investice do dodavatelského řetězce vyznačujícího se transparentností a diverzitou
Uvědomění si globální zodpovědnosti společnosti Dell se odráží také v její snaze udržovat u všech svých dodavatelů po celém světě dodavatelský řetězec podporující inovace, diverzitu, etiku a transparentnost, který zajišťuje dobré pracovní podmínky a udržitelný přístup. Mezi nejdůležitější iniciativy patří:
 • Nové prostředí virtuální reality, které uživatelům umožňuje rozhlédnout se po skutečném výrobním závodě dodavatele, seznámit se s životními podmínkami pracovníků závodu a podívat se na diskuze se zákazníky a pracovníky. Videa s 360stupňovými záběry jsou dostupná na webu dodavatelského řetězce společnosti Dell.
 • Prostředky, které za posledních šest let překračují každoročně 3 miliardy USD, investované do dodavatelů a malých firem, jejichž vlastníky jsou ženy a příslušníci menšin.
 • Monitorování více než 200 000 pracovníků v dodavatelském řetězci společnosti prostřednictvím monitorovacího programu společnosti, který sleduje týdenní počet odpracovaných hodin, aby tak bylo zabráněno jejich nadměrnému přetěžování.
 • Zlepšení postavení společnosti Dell v Číně v žebříčku Corporate Information Transparency Index organizace IPE a aliance Green Choice Alliance, když v celkovém hodnocení postoupila z třetího na druhé místo.
 • Publikováním zpráv pro klíčové oblasti trvalé udržitelnosti dodavatelského řetězce, které jsou vydávány dvakrát ročně.
Český Dell EMC pomůže na startu kariéry
Na naplňování cílů programu Legacy of Good 2020 se podílí také tým české pobočky Dell EMC. Nezůstává ale zdaleka jen u něj, jak dokazuje také dlouhodobá a intenzivní spolupráce s nadačním fondem Srdce na dlani zaměřující se na pomoc dětem z dětských domovů. Mnohaletá spolupráce ukazuje, že největším problémem pro mladé lidi bez rodiny není ani tak přímý nedostatek financí, ale také překážky, se kterými se musí vyrovnat při nastartování vlastní kariéry po opuštění Domova. Součástí spolupráce s nadačním fondem Srdce na dlani je proto i unikátní program umožňující vybraným talentovaným mladým lidem absolvovat krátkou stáž přímo v Dell EMC.
Mají tak příležitost alespoň částečně poznat prostředí nadnárodní IT společnosti, způsob práce v ní, kooperaci v rámci mezinárodních týmů, ale i požadavky, které jsou kladeny na pracovníky v takové firmě. Společně s další podporou, kterou Dell EMC prostřednictvím partnerského nadačního fondu, poskytuje, to před dospívajícími lidmi připravujícími se na vstup do života otevírá možnost nasměrovat svoji kariéru do oblasti informačních technologií či inovací.
Další informace o závazcích společnosti Dell, včetně detailních studií a podrobnějšího popisu cílů společnosti, najdete na webu legacyofgood.dell.com (10.9.2018)