Den české zemědělské techniky v americkém Kentucky

S cílem rozšířit povědomí o nabídce českých technologií pro americké farmáře zorganizovala v pátek 20. července 2018 česká ambasáda prezentační akci spojenou s praktickou ukázkou fungování strojů na poli v oblasti Raceland v Kentucky. Místo bylo zvoleno i z toho důvodu, že leží na samé hranici se státy Ohio a Západní Virginií a zvýšila se tak možnost rozšíření i do přilehlých oblastí.
Společnost Zetor představila na akci traktory s širokým výběrem výkonů, některé i s čelním nakladačem či bubnovým žacím strojem. Společnost Farmet prezentovala stroje na zpracování půdy (např. dlátové kypřiče a diskové podmítače) a z technologií pro olejniny a krmiva pak lisy pro menší kapacity.
Formou katalogové účasti představily společnosti JK Machinery své čističky, třídičky a loupačky polních plodin a Eurobagging své silážní a senážní lisy a technologie pro mačkání a šrotování, případně uskladnění zrna.
O praktické ukázky i vystavené exponáty byl velký zájem. Přestože akci poznamenalo nepříznivé počasí, zúčastnilo se jí přes 60 farmářů z blízkého i širšího okolí a na akci samotné byl dokonce předjednán prodej v řádu jednotek kusů zemědělské techniky. V případě úspěšného uzavření prodejních kontraktů lze hovořit o splnění cíle akce. Obecně lze americké farmáře označit za spíše konzervativní a tak případná spokojenost s kvalitou a fungováním české zemědělské techniky je dobrým pomocníkem v dalším postupném pronikání na americký trh.
Pro následující roky je plánu zopakovat tuto akci v dalších oblastech USA, ať už v zemědělsky významných státech východního pobřeží nebo na americkém středozápadu, kde je zemědělská výroba stěžejním sektorem ekonomiky.
Petr Ježek, zemědělský diplomat - česká ambasáda ve Washingtonu (1.8.2018)