Desetina Evropanů pracuje v jiném regionu

Z 220 milionů zaměstnaných osob ve věku 20 až 64 let dojíždělo loni z jednoho regionu do druhého 18,3 milionu obyvatel EU, tedy 8,3 % všech zaměstnaných. Stává se meziregionální dojížďka za prací evropským trendem?
 Evropská mobilita za prací
Nejvyšší míra meziregionální dojížďky byla v roce 2018 zaznamenána v Belgii a ve Velké Británii, kde více než jedna z pěti osob (shodně 21 % zaměstnaných) dojížděla za prací do jiného regionu. Další v pořadí bylo Nizozemsko (17 %). Dojíždění bylo také poměrně běžné v Dánsku, Německu, Litvě, Maďarsku a Rakousku, kde se mimo svůj region dopravovalo za prací přibližně 10 % zaměstnaných.
Regiony s nejvyšším podílem dojížďky se nacházejí v londýnské oblasti Velké Británie: v Outer London – South (61 % zaměstnaných v tomto regionu), Outer London – East a North East (59 %), Inner London – East (53 %), Outer London – West a North West (48 %). Po nich následuje provincie Brabant Wallon v Belgii (47 %).
Přístup Čechů k dojíždění do zaměstnání se mění
V roce 2001 byla podle údajů ČSÚ polovina lidí ochotna cestovat do práce nanejvýš půl hodiny. Cestování delší než hodinu si tehdy dokázalo představit jen devět procent lidí. V roce 2017 dojíždělo denně do práce mimo své bydliště 83,1 % lidí. Jen do Prahy přijíždělo téměř 740 tisíc lidí ze Středočeského i Ústeckého kraje. Trend dojíždění do zaměstnání stále častěji ovlivňuje mladší generace, která je ochotna přesouvat se za výdělkem i do větších vzdáleností. V roce 2018 byl největším „dodavatelem“ pracovních sil v ČR Středočeský kraj. Za hranice kraje cestovala do práce pětina Středočechů (20,7 %), nejčastěji do hlavního města. S velkým odstupem následoval region Severovýchod, který zahrnuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Odtud dojíždělo do zaměstnání 4,4 % všech zaměstnanců. (11.9.2019)