Desítky milionů do rekonstrukce potrubí v Temelíně

Padesát milionů korun letos investuje ČEZ do rekonstrukce potrubí v areálu Jaderné elektrárny Temelín. Energetici se zaměří především na část trasy mezi strojovnou druhého bloku a chladicími věžemi. Pokračovat bude i rekonstrukce dalších technických potrubí. Celkově pak práce na potrubních trasách potrvají do roku 2023.
Jsou desítky kilometrů dlouhé a přitom většinou nejsou vidět. Jde o různé potrubní trasy, kterými je protkán areál elektrárny. Některá potrubí jdou i za hranice areálu. V posledních letech většina těchto potrubí prochází zásadní rekonstrukcí. ČEZ do nich ročně investuje desítky miliónů korun. Cílem je připravit jejich stav na další desítky let provozu elektrárny. „Některé potrubní trasy jsou staré desítky let, pochází totiž ze začátku 90. let. Byly mezi prvními, které byly v době výstavby elektrárny vybudovány. Každopádně jejich kontrola a rekonstrukce bude patřit mezi klíčové projekty následujících několika let,“ říká Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Už loni se podařilo dokončit rekonstrukci řadů přívodní surové vody z čerpací stanice Hněvkovice. Práce na dvou šestikilometrových přivaděčích trvaly tři roky a investice přesáhla 100 milionů korun. „Letos se zaměříme na potrubí chladicí vody v části mezi strojovnou druhého bloku a čerpadly cirkulační chladicí vody. S průměrem 3,4 metru jde o jedno z největších potrubí v areálu. Práce budou provedeny na dvou trasách v celkové délce cca 300 metrů. Podle skutečného stavu potrubí 
a reálného průběhu prací pak budou probíhat další etapy v následujícím období,“ uvedl Milan Vrána, manažer útvaru příprava a realizace projektů.
Současně energetici připravují rekonstrukci odpadních řadů na Kořensko, rozvodů pitné a požární vody v areálu elektrárny nebo rekonstrukci kanalizace. Již několik let probíhá průběžná rekonstrukce potrubí technické vody důležité i nedůležité uvnitř bloků elektrárny.
Většina prací bude probíhat během odstávek. Tak nejbližší začne v Temelíně v závěru června a ČEZ ji plánuje na dva měsíce.