Děti rodičů s nízkým vzděláním jsou více vystaveny chudobě

Údaje naznačují, že potomci rodičů s nízkým vzděláním budou po dosažení dospělosti žít s větší pravděpodobností v chudobě. V roce 2019 byla míra ohrožení chudobou v EU více než dvakrát vyšší u dospělých (ve věku 25 až 59 let), jejichž rodiče měli nízkou úroveň vzdělání (20,3 %), než u lidí, jejichž rodiče dosáhli vysokou úroveň vzdělání (8,6 %). Odpovídající míra byla 12,0 % u lidí, jejichž rodiče měli střední úroveň vzdělání.
Podíl lidí ohrožených chudobou, kteří měli rodiče s nízkou úrovní vzdělání, byl více než 20 % v 10 členských státech EU (Estonsko, Řecko, Lucembursko, Španělsko, Itálie, Polsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko). Nejvyšší míra byla zaznamenána v Rumunsku (37,4 %).
Naopak nejnižší míry byly zaznamenány v Česku (9,3 %) a Dánsku (9,4 %) a také v Nizozemsku a Finsku (shodně 10,3 %).
Nejvyšší míra ohrožení chudobou mezi lidmi s vysoce vzdělanými rodiči byla v Rakousku (14,8 %) a Švédsku (12,7 %), naopak nejnižší v Česku (2,3 %) a Rumunsku (3,2 %).
Zdroj: Eurostat (7.12.2021)