Děti z Libiše vypustily do Labe dalších 400 kilogramů ryb, letos již podruhé

Po úspěšném jarním vysazení rybích násad do největší české řeky Labe vypustilo šest desítek dětí ze základní školy v Libiši do jejích vod dalších 400 kilogramů ryb. I na podzim tak v Labi našli nový domov mladí kapři, líni a amuři. Organizaci a financování akce s atraktivním programem pro žáky základní školy zajistila společnost Spolana, tradiční petrochemický výrobce patřící do skupiny Unipetrol, ve spolupráci s Ekologickým centrem Kralupy a Českým rybářským svazem v Neratovicích. Během pěti let existence tohoto ekologického programu bylo do Labe vypuštěno více než 2 000 kilogramů ryb.
Podzimní vody řeky Labe oživili kapr obecný, lín obecný, amur bílý a štika obecná. Žáci z Libiše vypustili celkem 400 kg ryb. V řece vytvářejí vyvážené společenství, a přispívají tak ke zdravému fungování vodního ekosystému. „Jedním z našich úkolů je udržovat rybí populaci v řece. Námi vypouštěné ryby jsou totiž cenným úlovkem pro naše sportovní rybáře,“ vysvětluje Jiří Chrdle, jednatel místní organizace Českého rybářského svazu, a dodává: „Pravidelné zarybňování Labe je pro udržení vodního ekosystému nezbytné. Jsme vděčni, že máme ve společnosti Spolana tak silného a dlouhodobého partnera.“ Spolana se podílí nejen na vysazování ryb, ale také na zajišťování co nejlepšího životního prostředí pro všechny vodní živočichy. Čistotu vody v okolí výrobního areálu dokládají výsledky pravidelného monitoringu stavu a kondice rybí populace i opakované rybářské závody.
Skupina Unipetrol od roku 2010 spolupracuje s místními rybáři rovněž na Mostecku. Množství ryb vysazených do vod Ústeckého kraje, zejména do Bíliny, se již blíží k šesti tisícům kilogramů. V samotném areálu Spolany probíhá navíc projekt ochrany sokola stěhovavého ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife. Od letošního roku se v areálu chovají také včely. Ve spolupráci se Svazem českých včelařů byly instalovány tři úly s roji včel medonosných. Kvalitu a výbornou chuť stočeného medu potvrdila akreditovaná laboratoř Výzkumného ústavu včelařského. O čistotě výrobního areálu a jeho okolí svědčí velký počet chráněných a ohrožených druhů živočichů, kteří jsou velmi citliví na kvalitu životního prostředí. Například dočišťovací nádrž je vyhledávaným útočištěm vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného. (30.10.2018)