Děti ze základní školy v Neratovicích vypustily do Labe 425 kilo ryb

Přesně 425 kg rybích násad vypustili začátkem května do řeky Labe žáci dvou čtvrtých tříd ze Základní školy 28. října v Neratovicích. Odolné původní druhy ryb, především lína obecného, amura bílého, štiku obecnou, sumce velkého, okouna říčního a kapra obecného, dodala oblastní organizace Českého rybářského svazu v Neratovicích. Vysazení ryb zorganizovala a financovala Spolana, která patří do rafinérské a petrochemické skupiny Unipetrol. Na vysazování ryb do Labe Spolana spolupracuje s rybáři šestým rokem. Společně vypustili již přes 2,5 tisíce kilogramů ryb.
„Také letos vysazujeme ryby do řeky Labe dvakrát. Na jarní výsadbu v Neratovicích u železničního mostu navážeme v říjnu podzimní akcí. Letos se již druhým rokem zapojily lektorky z Ekologického centra Kralupy, které si pro děti připravily soutěže s ekologickou tématikou. Zhruba padesátka dětí si z akce odnesla velký zážitek umocněný tím, že to pro některé z nich bylo vůbec první setkání s živou rybou,“ uvádí Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana.
Rybáři s dětmi oživily jarní vody řeky Labe o různé druhy ryb, jako jako je lín obecný, amur bílý, štika obecná, sumec velký a kapr obecný. Tyto druhy ryb vytvářejí v řece vyvážené společenství, které plní řadu ekologických funkcí. „Vzhledem k velikosti, které ryby v Labi dorůstají, jsou tyto druhy zároveň cenným úlovkem zejména pro mladé začínající sportovní rybáře. Každoročně na Labi pořádáme rybářské závody, o které je tradičně velký zájem,“ vysvětluje Vladislav Náhlovský, předseda místní organizace Českého rybářského svazu, a dodává: „Naše revíry hojně navštěvují kormoráni, kteří způsobují velké škody na rybí obsádce zejména na toku řeky Labe.“ Navzdory tomu je Český rybářský svaz připraven nevzdat snahy o udržení rybí populace a pravidelným zarybňováním stav ryb v Labi doplňuje. Svůj podíl na tom má i Spolana. O čistotě vody v okolí výrobního areálu svědčí opakované rybářské závody i monitoring stavu a kondice tamní rybí populace.
„Pozvání jsme rádi přijali. Děti tak měly možnost si z blízka prohlédnout rozšířené druhy ryb a dozvědět se od rybářů různé zajímavosti z jejich života. Díky atrakcím, které připravily kolegyně z Ekologického centra Kralupy, si děti procvičily a rozšířily své znalosti o životním prostředí okolo nás a jeho ochraně,“ říká Alena Bartová, učitelka ze Základní školy v ulici 28. října z Neratovic.
Skupina Unipetrol spolupracuje s místními rybáři také v Ústeckém kraji, kde vysazují ryby již od roku 2010. Společně vypustili do řeky Bíliny více než 7 tun ryb v hodnotě 650 tisíc Kč. Spolana ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará také o pár sokola stěhovavého hnízdícího v areálu Spolany, který letos vyvedl své vůbec první mládě. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí. (22.5.2019)