Devadesát vojenských hasičů trénovalo na základně v Bechyni hašení požárů s Bambi vakem

Druhý ročník cvičení vojenských hasičských jednotek Capable Fireman & Rescuer – Training area 2019 na základně v Bechyni prověřil dovednosti 90 hasičů ze 16 vojenských hasičských jednotek, kteří přijeli se 14 kusy techniky. Hlavním cílem bylo upevnit znalosti vojenských hasičů, procvičit taktické postupy a vyměnit si zkušenosti. Do cvičení se zapojili také příslušníci Záchranného útvaru Hlučín.
„Cvičení bylo vyvrcholením dvouměsíčních příprav. Za stěžejní součást výcviku považuji sladění jednotek a výcvik velitelů hasičských směn, aby dokázali řídit rozsáhlý zásah ve druhém nebo třetím stupni požárního poplachu. Oceňuji také dobrou spolupráci s piloty letecké základny Kbely a s příslušníky Záchranného útvaru Hlučín,“ řekl podplukovník Ladislav Krech, odborný gestor požární ochrany MO ze Sekce podpory MO.
Mezi nejdůležitější náměty rozehry byly dopravní nehoda s hromadným postižením osob, hašení požáru dopadové plochy vojenské střelnice a dopravní nehoda s únikem neznámé chemické látky.
Scénář cvičení začal nenápadně
Jeden ze scénářů popisoval ukázku, kdy se na střelnici vojenského újezdu konaly ostré střelby bojových vozidel pěchoty. Jedna ze svítících střel zapálila trávu a keře na dopadové ploše. Než byl oheň zpozorován, zasekl se v nábojové komoře bojového vozidla pěchoty náboj a nedařilo se jej vybít. Vojenští hasiči nemohli kvůli své bezpečnosti vstoupit do dopadové plochy a požár hasit. Situaci navíc komplikoval silný vítr. Hasiči mezitím povolali posily, vrtulník s tzv. BAMBI vakem a zodolněné vozidlo Titan Záchranného útvaru Hlučín. Poté začal boj s časem.
Nejnebezpečnější částí výcviku bylo plnění závěsného Bambi vaku vodou v podvěsu pod vrtulníkem ve visu. Takzvaný Bambi vak se používá zejména při hašení lesních požárů v nedostupném terénu. Cvičilo se s vrtulníkem W-3A Sokol, který unese vak o objemu 1200 litrů.
„Každoročně v České republice stoupají počty požárů v nedostupném terénu. Proto jsme drilovali postupy plnění Bambi vaku. Konkrétně, jak navádět vrtulník, jak se přibližovat k vrtulníku ve visu a jakým způsobem mají strojníci ovládat čerpadla hasičských automobilů. Vše proto, aby vrtulník mohl co nejrychleji rotovat mezi plnícím místem a místem požáru a aby nedošlo ze zranění,“ popsal nadrotmistr Pavel Malík, velitel směny vojenské hasičské jednotky letecké základny Praha-Kbely.
Vak museli naplnit do minuty
Časový limit pro naplnění vaku je jedna minuta a důležitá je zejména koordinace mezi pilotem, operátorem a velitelem zásahu při navigaci vrtulníku, jak na místo plnění, tak i při hašení. „Na bechyňské základně jsou pro výcvik leteckého hašení ideální podmínky, protože je zde možné trénovat plnění vaku nejen z cisteren, ale i z přírodních zdrojů,“ dodal pilot vrtulníku mjr. Marek Bohuněk.
Hasiči si při cvičení dále zdokonalili znalosti taktických postupů ve vyproštění a záchraně osob při havárii osobních automobilů, poskytnutí první pomoci, třídění raněných osob metodou START, sebezáchraně pomocí lanových technik, průzkumu a evakuaci osob ze zakouřených prostor s využitím termokamer. (AČR,30.5.2019)