Diabolo

 

Dětská hračka, dosti rozšířená před svět. válkou, se objevilo již r. 1812 v Paříži, upadlo pak v zapomenutí a bylo vzkříšeno r. 1908.