Digitalizace přináší schopnost efektivnějšího řízení procesů a kvalitnější služby pro zákazníky

Digitalizace distribuce v české energetice je nezadržitelným procesem, který znamená a ještě bude znamenat potřebu významných změn jak na straně distributorů, tak v přístupu státní správy. Přináší výhody také pro koncové uživatele. O digitalizaci distribuce v české energetice, která je reakcí na měnící se trh s energiemi, debatovali účastníci diskusního setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) v pražském hotelu Marriott.
Minulý týden vláda schválila dokument Digitální Česko, v němž je téma digitalizace v širším slova smyslu obsaženo. Podle ředitele odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu Ladislava Havla, který se ve svém příspěvku zaměřil na důvody a také důsledky digitalizace v elektroenergetice, však nemůže digitalizace zůstat jen na vládě, vlastní zavádění digitalizace bude na energetických společnostech. Automatizace, digitalizace a zapojení umělé inteligence je podle jeho slov už skutečností, jen ne pro všechny zcela viditelnou. Součástí tohoto procesu je přesun rozhodování na počítače a roboty, v některých případech už člověk nemusí ani verifikovat jejich rozhodnutí. Obdobný proces nás podle Ladislava Havla čeká i v energetice. Přitom digitalizace je přirozenou reakcí na stále složitější provoz sítí. Ladislav Havel připomněl, že rozvoj digitalizace může podle některých názorů dojít na druhé straně i do rozporu s etikou a právem. Vyvstává například otázka, kam až může zajít například u chytrých měst, zda bude robot určovat, aby se například lidé budili v půl čtvrté ráno, protože je nejlevnější elektřina. Procesy spojené s digitalizací je proto podle Havla potřeba neustále analyzovat. Doplnil, že digitalizace je nástrojem, přičemž konečný zákazník musí vidět efekty, například i z chytrého měření. „Zákazník by měl výhody digitalizace pocítit ve své peněžence. Digitalizace je ale také o svobodě zákazníka, aby se mohl rozhodnout pro nejlepší řešení,“ uvedl Ladislav Havel.
Generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík zdůraznil, že do procesu digitalizace významným způsobem vstupuje skutečnost, že segment aktuálně přechází z klasického, jednosměrného modelu k vícesměrnému, dynamickému modelu distribuce energie. A právě digitalizace klade velké nároky na distribuční síť, která byla v minulosti budována s jinou filosofií. „Přibývá aktivních klientů, kteří budou požadovat rychlejší přístup k datům. Proto se musíme zabývat tím, na co konkrétně se budeme v budoucnosti zaměřovat. Digitalizace má pro nás přitom klíčový moment, a tím optimalizace,“ vysvětlil Martin Zmelík. K digitalizaci podle jeho slov popohánějí distribuční společnosti tři základní parametry, kterými jsou regulace EU, neustálý technologický pokrok a preference klientů. Digitalizace napomáhá porozumět tomu, co klienti požadují. Martin Zmelík upozornil, že s digitalizací je spojena rovněž extrémní změna investic, která je pro společnost výzvou pro nadcházející dva roky. Vizí společnosti je pak stát se lídrem ve změněném, digitalizovaném prostředí. Během čtyř let je ČEZ schopen přejít na systém založený na interní digitalizaci a řízení procesů, a to bez rezignace na bezpečné provozování sítě. Plná digitalizace bude klást větší požadavky také na kompetence a schopnosti zaměstnanců firmy. Digitalizace distribuce energie se má podle jeho vyjádření stát i obecnějším prvkem podpory rozvoje v České republice.
Na otázky spojené s rychlým a efektivním řízením změn logistiky a infrastruktury distribuce elektrické energie se na diskusním setkání zaměřil Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little. Klíčovou roli bude mít v tomto ohledu internet věcí (IoT), jehož přínosy se v budoucnu větší měrou promítnou i do oblasti elektroenergetiky. „Abychom vytvořili chytrou síť, musíme uvažovat o tom, že vznikne systém, který nám flexibilně řekne, co se v celé soustavě aktuálně děje. Technologie internetu věcí umožní mezi sebou komunikovat bez zásahu člověka, bude to určitý ekosystém,“ uvedl Dean Brabec. Například příčinou blackoutů byla v minulosti řada dílčích chyb. Proto by podle jeho slov měly chytré sítě propojit zařízení tak, aby komunikovala spolu přímo, a to obousměrně. Zapojeny by měly být elektrárny, chytré domácnosti a třeba i elektromobily. Řešení bude levnější, efektivnější a rychlejší. Pro to, aby takový systém fungoval, je podle Deana Brabce potřeba vytvořit digitální identity, v čemž je Česká republika stále pozadu. Nejvíce digitalizovaný je v současnosti automobilový průmysl, naproti tomu bankovnictví a energetika stále zaostává. K nakročení správným směrem je v tomto ohledu potřeba podpora vlády a regulátorů.
Jak by digitalizace mohla vypadat konkrétně v případě stavby nebo rekonstrukce rozvodny přiblížil Lukáš Vosmek, z Power Systems Division společnosti ABB. Co to digitalizovaná rozvodna je? V konvenční rozvodně elektrické energie jsou kabelové rozvody a tisíce nejrůznějších drátů. Při digitalizaci odpadají rozvody, digitalizace zahrnuje procesní sběrnici, z primárních prvků jsou sbírána data, místo měděných vodičů jsou instalovány optické kabely. Výhodou je větší bezpečnost, snížené náklady, méně obsazeného místa v rozvaděčích, snížení doby instalace, efektivnější údržba a v neposlední řadě rychlé a úsporné testování. „ABB má po světě více než 10 tisíc instalovaných digitálních systémů. Digitalizace rozvoden se aktuálně prosazuje hlavně v Itálii, Portugalsku, Velké Británii a Austrálii,“ doplnil Lukáš Vosmek. (9.10.2018)