Digitalizace se stává tématem malého podnikání

Rok digitálního podnikání 2019 bude hlavní podnikatelská aktivita příštího roku. Vyhlašovatelem je opět AMSP ČR a navazuje tím na Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017 a probíhající Rok rodinného podnikání 2018. Jak uchopit obchod 4.0, řemeslo 4.0, služby 4.0, výrobu 4.0, financování 4.0 nebo třeba farmy 4.0? Chytrá řešení, internet věcí, satelitní systémy, průmyslové roboty, agriboty, dobytek s čipy, elektronické sociální služby, to vše jsou aktivity, kterými již začínáme v asociaci žít a se kterými jsem připraveni v nebývalé míře seznámit v příštím roce malé podnikatele v každé obci. Současně mapujeme mezi našimi členy připravenost na období 4. průmyslové revoluce. Za tím účelem byl proveden průzkum, který vedení AMSP ČR poté jako reprezentant malého a středního podnikání v ČR prezentovalo na výročním setkání v Budapešti, přičemž výsledky se porovnávaly se všemi hlavními zástupci malého a středního byznysu z Visegrádské čtyřky. Zjištění a výsledky za Českou republiku následují.
V České republice byly zaslány dotazníky téměř tisícovce firem. V průzkumech jsme zaznamenali nedůvěru v malých podnicích, což je jeden z hlavních důvodů, proč je toto téma pro mnohé komplikované. Proto by se v budoucnu měl v podobném výzkumu klást velký důraz na komplexní pochopení problému.
  • Digitalizace je dobře známým pojmem, ale v jiném smyslu než to interpretuje koncepce Průmysl 4.0. Digitalizace znamená pro ně zjednodušení správy, používání počítačů a internetu a hledání dobrého zboží a dobrých služeb na internetu. Pod digitalizací chápou české malé firmy většinou e-maily, databáze a administrativu, takže z těchto oblastí byly zasílány příklady. Nejdůležitější příklady jsou:
Umožňuje vytvářet elektronické faktury. Zjednodušuje správu a zpřístupňuje dokumenty. Pomáhá předávat dokumenty státní správě. Některé středně velké společnosti uvedly, že 3D tisk jim výrazně pomáhá, některým pomohla s kancelářskými procesy a zavedení online CRM systému.
  • Malé podniky jsou skeptičtější ohledně hodnocení užitečnosti digitalizace, i když některé její formy jsou považovány za nepostradatelné. K dispozici jsou následující názory:
Čím větší společnost, tím více potřebuje digitalizaci. Pro malou firmu bude digitalizace méně účinná.
Malé podniky jsou mnohem flexibilnější, ale postrádají dostatečné zdroje. Malé podniky by se však neměly bát investovat do digitalizace. Velké společnosti mají zdroje pro rozvoj optimálních řešení.
  • Pokud jde o rozdíly mezi velkými a malými podniky, při uplatňování digitalizace byly pozorovány dvě hlavní skupiny názorů. První skupina tvrdí, že existují značné rozdíly, malé firmy nemají dostatek zdrojů nebo digitalizaci skutečně nepotřebují. Podle jejich názoru je jasné, že existuje rozdíl, protože velké společnosti potřebují digitalizovat více než malé firmy. Podle druhé skupiny není žádný rozdíl, všechny podniky musí zlepšit své procesy digitalizace. Tvrdí, že pokud má digitalizace vůbec smysl pro společnost, neexistuje žádný rozdíl mezi velkými společnostmi a malými společnostmi.
  • Strategie Průmysl 4.0 existuje také v České republice. Nicméně od státu malé podniky nedostávají téměř žádné informace. Těch několik, kteří nějaké informace mají, si je našli sami na Internetu.
Většina respondentů neví o žádném systému státní podpory v této oblasti. Někteří z nich zmínili jednu nebo dvě tržní nebo netržní organizace, platformy, které se v této oblasti snaží pomoci. K dispozici jsou služby ve státní správě, elektronické státní správě, granty EU v sektoru IT, semináře a workshopy.
Samotná česká aliance ví, že existuje oficiální dokument Iniciativa Průmysl 4.0. Tato strategie se však nezabývá samostatně mikropodniky, rodinnými a malými podniky. V zákoně neexistuje jasná definice rodinných podniků. Existují organizace fungující na obchodním základě, které při digitalizaci nabízejí pomoc formou poradenství a poskytování informací. Existuje český ústav IT, robotiky a kybernetiky, ale v současnosti ještě nemá širokou působnost, a existuje elektronická státní správa. Podle názoru českých malých podniků nejsou skutečně informováni o tématu Průmysl 4.0, možná proto, že je tak složité a komplexní a možná i proto, že stát v této oblasti nedělá toho příliš mnoho. České kroky směrem k digitalizaci podle názorů nejsou v současnosti revoluční, jak by to Průmysl 4.0 vyžadoval.