Digitalizace umožnila HR oddělením soustředit se na rozvoj talentů, firmám chybí manažerská obratnost

Získávání a rozvoj talentů, optimalizace organizační struktury a přeměna korporátní kultury zůstávají nejdůležitějšími prioritami v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bohužel firmy často narážejí na nedostatek manažerské obratnosti a schopnosti přizpůsobit se novým podmínkám. Zároveň zavádění digitalizace procesů a využívání analýzy velkých dat umožňují HR týmům šetřit čas při běžných administrativních úkonech a soustředit se na hlavní strategické cíle.
Vyplývá to z průzkumu Stanton Chase, mezinárodní firmy v oblasti Executive Search, mezi 470 manažery z oblasti lidských zdrojů u firem z celého světa, jehož cílem bylo zjistit, jak se HR oddělení přizpůsobila změnám v nové digitální éře.
Z výzkumu mezi HR manažery vyplynulo, že celkem 68 % respondentů považuje za hlavní prioritu získat a udržet klíčové talenty pro řídící funkce, 60 % uvedlo, že jejich cílem je vybudování „firmy budoucnosti“ a 43 % usiluje o změnu firemní kultury.
V posledních pěti letech se role HR oddělení ve firemní struktuře výrazně změnila. Celkem 80 % dotázaných uvedlo, že mají nyní větší příležitost soustředit se na rozvoj talentů, stejné procento v mnohem větší míře podílí na rozvoji a realizaci firemní strategie a 72 % zaznamenalo významnou změnu vnímání funkce HR oddělení ve firemní hierarchii, kde už není považována za jednu z administrativních složek, ale spíše za obchodního partnera.
Tento trend potvrzuje i HR manager realitní společnosti Cushman & Wakefield pro střední a
východní Evropu Miroslav Mendl: „Za posledních pět až deset let došlo v této souvislosti
k diametrální změně, naše HR oddělení se stalo respektovaným partnerem vedení společnosti.“
Digitalizace šetří čas i lidské zdroje
Zvýšení produktivity HR týmů je způsobeno především technologickými změnami – cloudová řešení a analýza velkých dat umožnily automatizovat mnohé činnosti, především vydávání přehledových zpráv a rozborů. Další rozvoj digitalizace považuje za hlavní úkol svého HR týmu 41 % dotázaných, 29 % chce digitalizaci využít pro lepší analýzu lidských zdrojů, 23 % k automatizovanému zpracovávání agendy, a 11 % se chce zaměřit na cloudová řešení.
S tím, jak HR oddělení ve firmách přesunují svůj zájem od administrativních funkcí k hlavním personálním prioritám a zabývají se stále více vytvářením strategií, narážejí při jejich uplatňování na nedostatky v manažerské obratnosti a schopnosti přizpůsobovat se novým podmínkám. Celkem 67 % dotázaných považuje uvedené nedostatky za největší překážku v dalším rozvoji firmy.
„V důsledku finanční krize v roce 2008 se výrazně změnila organizace řízení firem. Korporátní struktury výrazně zeštíhlely a mnoho středních manažerských pozic bylo bez náhrady zrušeno,“ říká Jozef Papp, Managing Partner společnosti Stanton Chase. „Nové technologie vyžadují mnohem flexibilnější pracovní síly.“
Celkem 67 % dotázaných uvedlo, že největší současnou výzvou pro HR oddělení je nedostatek manažerské obratnosti a adaptability, 47 % dotázaných považuje za nutné zlepšit zaměstnanecké zkušenosti a 41 % považuje za klíčové zavedení digitalizace. Velice pozitivním zjištěním letošního průzkumu společnosti Stanton Chase je skutečnost, že 67 % zaměstnanců má pocit, že aktivně přispívají k dalšímu rozvoji své firmy.
  •  
Stanton Chase je přední celosvětová firma specializovaná na vyhledávání vedoucích pracovníků (Executive Search). Byla založena v roce 1990 a v současnosti má 75 kanceláří ve 45 zemích všech kontinentů. Pražská kancelář Stanton Chase byla založena v roce 2009 a za dobu své existence poskytla služby přes 200 klientům při vyhledávání špičkových specialistů a řídících pracovníků primárně v oblastech informačních technologií a služeb, financí, průmyslu, spotřebitelských produktů, logistiky a farmacie. (11.10.2018)